Höjda vinstprognoser för OMXS30-bolagen

Analytikerkåren har under de senaste månaderna dragit upp de samlade vinstprognoserna för OMXS30-bolagen för 2021 och 2022.
Stockholmsbörsen
Foto: Tobias Ohls
Det framgår av Finwires återkommande sammanställning av konsensusprognoser från det globala börsinformationsföretaget Factset.

De samlade vinsterna för 2021 spås uppgå till cirka 349,5 miljarder kronor vilket innebär en ökning med 21,4% mot 2020 års vinstnivå. För två månader sedan var den förväntade nivån 346,4 miljarder och ökningstakten 20,2%.

För 2022 väntas cirka 408,2 miljarder i samlad vinst vilket innebär en ökning med 16,8% från 2021 års förväntade nivå. Noteringen för två månader sedan var 398,6 miljarder i vinst och en ökningstakt på 15,1%.

Den samlade försäljningen väntas stiga 6,8% under 2021 och öka 6,5% 2021. Får två månader sedan låg förväntningarna på 6,1 respektive 5,7%.

Tabell 1 – Factset ackumulerade konsensus över försäljning och vinst för OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag, i nuläget.

Ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exkl investment, enligt Factset data Utfall senaste året Prognos innevarande år Prognos nästa år
Försäljning, Mkr 2 662 582 2 843 943 3 028 262
Tillväxt, år 6,81% 6,48%
Justerad nettovinst, Mkr 287 971 349 510 408 205
Tillväxt, år 21,37% 16,79%
P/E-tal 21,60 18,87
Direktavkastning, % 3,21% 3,30%
Källa: Factset

Tabell 2 – Factset ackumulerat konsensus OMXS30-bolag, exklusive investmentbolag – utveckling senaste året.

Ackumulerat konsensus OMXS 30-bolag, ex investmentbolag, enligt Factset data
Historik
2021 %-förändring 2022 %-förändring
Försäljning, Mkr
Nuvarande konsensus 2 843 943 3 028 262
1 vecka sedan 2 840 005 0,14% 3 019 688 0,28%
1 månad sedan 2 829 869 0,50% 2 996 273 1,07%
3 månader sedan 2 822 759 0,75% 2 977 407 1,71%
6 månader sedan 2 870 902 -0,94% 3 011 490 0,56%
9 månader sedan 2 895 867 -1,79% 3 039 115 -0,36%
12 månader sedan 2 997 338 -5,12% 3 122 840 -3,03%
Justerad nettovinst, Mkr
Nuvarande konsensus 349 510 408 205
1 vecka sedan 348 882 0,18% 407 313 0,22%
1 månad sedan 348 357 0,33% 403 272 1,22%
3 månader sedan 343 009 1,90% 392 241 4,07%
6 månader sedan 341 047 2,48% 386 832 5,53%
9 månader sedan 337 298 3,62% 383 784 6,36%
12 månader sedan 354 200 -1,32% 396 933 2,84%
P/E-tal
Nuvarande konsensus (snitt) 21,60 18,87
1 vecka sedan 21,61 18,87
1 månad sedan 20,80 18,23
3 månader sedan 19,38 17,22
Direktavkastning, %
Nuvarande konsensus (snitt) 3,21% 3,30%
1 vecka sedan 3,20% 3,28%
1 månad sedan 3,24% 3,34%
3 månader sedan 3,45% 3,64%
Källa: Factset