Indutrade ökade vinsten klart mer än väntat

Teknikhandelsbolaget Indutrade redovisar en omsättning som var högre än väntat under tredje kvartalet. Ebita-resultatet var samtidigt betydligt högre än analytikernas förväntningar.
Indutrade är en koncern bestående av över 200 bolag. Huvudägare är Lundbergföretagen. Foto: Pontus Lundahl/TT / TT NYHETSBYRÅN
”Ett rekordstarkt resultat, sekventiellt förbättrad efterfrågan men fortsatt utmanande marknadsläge”, summerar VD Bo Annvik i rapporten.
Orderingången landade på 4 486 miljoner kronor (4 638). Det var en minskning med drygt 3%, varav 2% organiskt.

Omsättningen steg 0,1% till 4 599 miljoner kronor (4 595). Utfallet kan jämföras med Factset analytikerkonsensus som låg på 4 439. Jämförbara enheter var oförändrade.

Ebita-resultatet ökade drygt 16% till 685 miljoner kronor (588), väntat 562, med en ebita-marginal på 14,9% (12,8).

Rörelseresultatet blev 599 miljoner kronor (505). Rörelsemarginalen var 13,0% (11,0).

Resultatet före skatt var 573 miljoner kronor (472).

Resultatet efter skatt blev 458 miljoner kronor (369), analytikerkonsensus 346.

Resultat per aktie hamnade på 3,80 kronor (3,05).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 761 miljoner kronor (534).

”Givet den föränderliga situation som råder med ökade covid-19-fall i flertalet geografier är affärsläget fortsatt osäkert. Vi förväntar oss en gradvis förbättring vad gäller efterfrågan inom de flesta segmenten som varit svagare. Efterfrågan inom främst energisegmentet men till viss del även inom medicinteknik och läkemedel, bedöms vara fortsatt hög men med något lägre tillväxttakt. Allteftersom aktivitetsnivån tilltar bland bolagen kommer gradvis även kostnadsnivåerna att öka”, uppger VD Bo Annvik om utsikterna framåt.

Indutrade, Mkr Q3-2020 Konsensus Förändring mot konsensus Q3-2019 Förändring
Orderingång 4 486 4 638 -3,3%
Nettoomsättning 4 599 4 439 3,6% 4 595 0,1%
EBITA 685 562 21,9% 588 16,5%
EBITA-marginal 14,9% 12,7% 12,8%
Rörelseresultat 599 505 18,6%
Rörelsemarginal 13,0% 11,0%
Resultat före skatt 573 472 21,4%
Nettoresultat 458 346 32,4% 369 24,1%
Resultat per aktie, kronor 3,80 3,05 24,6%
Kassaflöde från löpande verksamhet 761 534 42,5%

Konsensusdata från Factset