Ingves: Detta förblir en risk för svensk ekonomi

Även om utvecklingen är något bättre finns riskerna med hushållens höga skuldsättning definitivt kvar. Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en pressträff på onsdagen, i samband med Riksbankens stabilitetsrapport.

Han konstaterade att prisökningstakten för bostäder är lite långsammare i dag, och ökningstakten i utlåningen lite lägre, vilket är bra ur Riksbankens perspektiv. Det är bra att makrotillsynsåtgärder har tillkommit och dessa måste vidmakthållas.

“Men storleken på skuldstocken kommer inte vändas på något kvartal, och det förblir en risk för svensk ekonomi”, sade han.

Han konstaterade att sett under en längre tid har statsskulden i Sverige minskat men samtidigt har skuldsättningen i den privata sektorn ökat. Det är därför angeläget ur ett längre perspektiv att vi tar oss an ojämnvikterna på bostadsmarknaden.

Om 75 procent av bankernas utlåning har bostäder eller kommersiella fastigheter som mål är detta den största risken i det svenska systemet. Det vet resten av världen, och en stor del av finansieringen kommer utifrån.

“Det är en grannlaga uppgift att balansera detta så att det inte sker några olyckor”, sade Stefan Ingves.

I den sämsta världen råkar vi ut för lågkonjunktur då vi återigen får frågan om vad fastigheter egentligen värda, och då kan bankerna få problem.

Givet att systemet ser ut som det gör är den stora frågeställningen om när det kommer en störning. Man vet aldrig i förväg vad som blir en trigger och varför. När ett sådant läge uppstår blir det ett superfokus på solvens, och om man då inte har en hög solvens eller det uppstår en diskussion om det, då uppstår ett problem.

Det är alltid lätt att i efterhand säga att vi borde sett det och det, men det är därför Riksbanken gör stresstester och lägger så mycket vikt vid likviditetstäckningen, sade han.

Han konstaterade att de låga räntorna bidragit till att hushållens skuldsättning, och det är en del av den svåra avvägningen. Tanken är att hålla uppe efterfrågan men det medför också ökad utlåning, och detta förstärks av ojämnvikterna på bostadsmarknaden. Men det är en fråga de levt med under en lång tid och de är inte ensamma om den synpunkten, till exempel inom EMU.

Vad gäller penningtvätt konstaterade han att det bristfälliga arbetet och rutinerna naggar förtroendet för bankerna i kanten en del.

Han ville inte kommentera SVT-programmet Uppdrag gransknings uppgifter om bland annat Swedbank då det rör en enskild bank. Men generellt finns en stor acceptans och förståelse i vår del av världen att verksamheten i Baltikum inte blev bra, det finns en rejäl hemläxa att göra som tar många år att göra.

Det är samtidigt en komplex materia där också en inte obetydlig del är gränsöverskridande frågor. Det handlar inte bara om skapa regelverken utan att fylla dem med innehåll där de inhemskt och gränsöverskridande fungerar bättre.

“Det fixar man inte över natten utan det kommer att ta tid”, sade Stefan Ingves.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här