Ingves ser förslaget till ny riksbankslag som problematisk

I förslaget till ny riksbankslag inskränks Riksbankens möjligheter att använda sina instrument på ett flexibelt sätt, säger riksbankschef Stefan Ingves.
Riksbankschefen Stefan Ingves.
Riksbankschefen Stefan Ingves. Foto: Claudio Bresciani/TT

I förra veckan presenterades regeringens förslag till ny riksbankslag. I sitt tal vid Nationalekonomiska föreningen säger riksbankschef Stefan Ingves att det är viktigt att centralbanker har mandat och instrument som kan användas flexibelt såväl i normala tider som i kris. Förslaget till ny riksbankslag inskränker Riksbankens möjligheter att använda sina instrument på ett flexibelt sätt, menar han. Det mest problematiska är uppdelningen mellan Riksbankens kärnuppgifter: prisstabilitet och att värna det finansiella systemet

”Uppdelningen innebär att Riksbanken inte kan agera lika snabbt och kraftfullt i nästa kris som vi kunnat göra under pandemin. Den nya lagen kräver nämligen att vi först bestämmer vad som är det huvudsakliga syftet med varje åtgärd och villkor och procedurer skiljer sig åt beroende på syftet”, säger han.

Dessutom menar han att det är ett problem att den nya lagstiftningen inte överensstämmer med EU-rätten. Det framgår heller inte hur Riksbanken ska hantera frågor där nationell lagstiftning står i konflikt med EU-rätten.

”Regeringens förslag kommer alltså att göra det svårare för Riksbanken att i framtiden snabbt, flexibelt och effektivt sätta in åtgärder när det behövs – och därmed ökar riskerna för svensk ekonomi. Enligt min mening är detta fel väg att gå om politiker och medborgare fortfarande vill ha en självständig centralbank som med kraft kan agera för att stabilisera ekonomin med hela sin balansräkning”, säger han.