Ingves: Svensk ekonomi påverkas självfallet av coronaviruset

Svensk ekonomi kommer att påverkas av coronaviruset, men än så länge visar Riksbankens företagskontakter inte på någon tydligare inbromsning. Det sade riksbankschef Stefan Ingves vid en utfrågning i finansutskottet på tisdagen.

“Det är uppenbart att spridningen utanför Kina har förvärrat läget och det har inte minst ökat osäkerheten. I dagsläget är det svårt att bedöma både de humanitära och ekonomiska konsekvenserna av det som sker och det som kommer att ske under de kommande månaderna”, sade han och tillade att det är svårt att veta vilka effekterna blir och hur länge de ligger kvar.

“Det här kommer självfallet att påverka svensk ekonomi”, sade han och tillade att det handlar om såväl import/export och inhemsk påverkan med till exempel på produktionsstopp och minskat resande.

“Detta leder till att det råder en stor osäkerhet om de ekonomiska konsekvenserna”, sade han.

Det mest sannolika är att det kommer att vara ett tillfälligt förlopp, baserat på historiska jämförelser, men det går inte att veta.

“Det kommer att ta ett tag innan det finns tydligare vägledning”, sade Stefan Ingves.

Efter samtal med företag i Riksbankens företagsundersökning och andra kontakter är Riksbankens övergripande bild i dagsläget inte sker någon tydlig inbromsning i ekonomin.

“Bortsett från resebranschen är den övergripande bilden att man inte ser någon tydlig inbromsning”, sade Stefan Ingves och tillade att den bilden dock snabbt kan förändras.

“Det kan vara gårdagen jag pratar om”, sade han.

I dagligvaruhandeln ökar omsättningen på grund av hamstring av varor, bland annat pasta, ris och snus. Resandet minskar kraftigt och det är stora fall i hotellbokningar.

Industrin har inte känt av några större produktionsstörningar och det finns en viss optimism om att produktionen i Kina håller på att återställas. Det tar dock ett tag innan transporter kommer i gång igen och störningar kan inte uteslutas, bland annat på grund av brist på containrar.

Storföretagen ser inte i dagsläget några problem med sin finansiering, men de grunnar på om mindre underleverantörer kan påverkas.

Stefan Ingves sade att det viktiga för den ekonomiska politiken är att se till att livskraftiga företag inte slås ut till följd av viruset.

“Mest angeläget på kort sikt är att se till att likviditetsförsörjningen fungerar”, sade han.

Det handlar om att upprätthålla kreditmarknaden på ett sådant sätt som företagen behöver för att kunna fungera.

Riksbanken kan bidra genom mer generösa villkor för lån till bankerna och köp av tillgångar.

“Direktionens bedömning är att Riksbankens balansräkning i alla fall inte bör minska under det kommande året”, sade Stefan Ingves.

En lägre ränta ses i dagsläget inte som den viktigaste åtgärden.

Han sade att Riksbanken har egen beredskap, även för att i värsta fall kunna flytta verksamhet till en annan del av Sverige.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här