Investors chefsjurist: ”Regelbördan har ökat dramatiskt”

Skillnaderna mellan att vara på börsen och stå utanför har blivit allt större. Det menar Investors chefsjurist, som är kritisk till en utveckling som gör byråkratin alltför betungande för börsbolagen. ”Det finns en uppenbar risk att regelbördan jämfört med att vara onoterad blir för stor”, säger Petra Hedengran som är Årets Bolagsjurist.
Investors chefsjurist: ”Regelbördan har ökat dramatiskt” - Affärsvärlden, Årets Bolagsjurist
Petra Hedengran på Investor. Foto: Sven Lindwall/BILDBYRÅN

Under hela sin karriär har Petra Hedengran pendlat mellan att vara bolagsjurist och affärsjuridisk konsult.

Hon började sin bana med tingstjänstgöring på Stockholms tingsrätt. Efter att ha varit biträdande jurist på dåvarande Gunnar Lindhs advokatbyrå blev hon bolagsjurist och senare chefsjurist på ABB Financial Services. Hon gick senare tillbaka till advokatbanan på den affärsjuridiska byrån Lindahl där hon blev delägare och därifrån blev hon 2007 rekryterad till sin nuvarande roll som chefsjurist för Investor.

Nu prisas hon som Årets Bolagsjurist.

”Det känns jätteroligt. Jag är väldigt hedrad och jag tycker det är viktigt att man uppmärksammar den här rollen som bolagsjurister har som är en ganska ensam och utmanande roll, men som är världens roligaste jobb”, säger Petra Hedengran som tar emot priset på Gamla Riksarkivet i Gamla stan.

Årets Bolagsjurist

Medan näringslivet tyngs av allt fler juridiska frågor som måste hanteras så är det få som uppmärksammar bolagsjuristernas insatser som gör att näringslivet fungerar. Därför har Affärsvärlden, Sveriges bolagsjurister och advokatfirman Vinge instiftat priset Årets Bolagsjurist – som i år delades ut för elfte året i rad.

Utmärkelsen är indelad i tre kategorier: Årets Bolagsjurist, Årets uppdrag och Årets stjärnskott. En jury har utsett nio finalister och Årets Bolagsjurist 2023 är Petra Hedengran, chefsjurist på Investor.

Petra Hedengran är en tung spelare i det svenska näringslivet. Förutom att hon sitter i ledningsgruppen för Investor så har hon en rad tunga styrelseuppdrag, bland annat för Alecta, Electrolux, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden samt Institutet för Näringslivsforskning. Hon är även ordförande i ett antal valberedningar för Investorägda bolag såsom Atlas Copco, Epiroc, Saab och SEB.

Alltmer byråkrati för börsbolag

För Affärsvärlden berättar Petra Hedengran att näringslivet under hennes år på Investor blivit alltmer juridifierat.

”Det finns mycket som blivit bättre och mer transparent genom den ökade regleringen”, säger hon.

Regelbördan har dock ökat drastiskt, och mest mödosamt har det blivit för de svenska börsbolagen, enligt Investors chefsjurist.

”Den ökade regelbördan för noterade bolag är definitivt ett område som blivit allt mer betungande under min tid som bolagsjurist. Den snabbt föränderliga omvärlden och de senaste årens geopolitiska utmaningar har också bidragit till en svårare miljö att navigera i.”

Investors innehav består till 70% av noterade bolag, medan Patricia Industries (huvudsakligen privata bolag) står för 20% och EQT:s innehav för 10%.

Motiveringen

Årets Bolagsjurist är en ledare och chefsjurist som i sin yrkesgärning spelar en betydande roll dels för verksamheten i fråga, dels för det svenska näringslivet. Med klarsynthet, integritet och exceptionell juridisk skicklighet visar hon väg i en bredd av frågor med fokus på strategisk bolagsstyrning.

Som chefsjurist för en av landets ledande aktörer sätter Årets Bolagsjurist riktningen för ett stort antal branscher och bolag med betydande global påverkan. Ett uppdrag som kräver såväl djup som bred kompetens och ett mycket gott omdöme.

Årets Bolagsjurist personifierar på ett utmärkt sätt bolagsjuristens ofta avgörande roll i ägarstyrningen, där ett legalt ledarskap skapar förutsättningar och avtryck för såväl nutid som framtid.

”Det finns en slagsida där just noterade bolag belastas med allt fler regelverk, varav en del dessutom är mycket betungande och ibland svävande i sin utformning. Det finns en uppenbar risk att regelbördan jämfört med att vara onoterad blir för stor och detta är en oroväckande utveckling”, säger Petra Hedengran och fortsätter:

”En del regelverk är också så pass svårtolkade att det blir lätt att göra fel när det istället borde vara enkelt att göra rätt.”

Som exempel nämner hon alltfler betungande regelverk, inte minst från EU-håll. Till det kommer nya regler inom hållbarhet och digitalisering som lägger långtgående rapporteringsbördor på bolagen och ökar byråkratin inom hela näringslivet, enligt Hedengran.

Olika uppdrag

Foto: Sven Lindwall / BILDBYRÅN

Vilka är svårigheterna med att vara chefsjurist på ett investmentbolag, med ägande kors och tvärs över det svenska näringslivet?

”Man måste hålla reda på vilket uppdrag man har i olika roller. Till exempel när jag och andra företrädare för ägare i ett bolag sitter i en valberedning så företräder vi inte i första hand våra respektive arbetsgivare utan alla aktieägare. Vårt gemensamma uppdrag och mål är att försöka hitta bästa möjliga styrelsekomposition framåt för bolaget”, säger Petra Hedengran.

”När det gäller bolagsstyrningen för Investor såväl som hur vi arbetar med våra portföljbolag är ju uppdraget och situationen en annan – och där har vi ganska tydliga processer för hur vi arbetar med vår bolagsstyrning. En ytterligare roll jag har är som styrelseledamot där min erfarenhet och kunskap inom bolagsstyrning rent generellt är något som jag kan bidra med”, fortsätter hon.

Vad utmärker en bra chefsjurist?

”Det är många saker: en god affärskänsla och flexibilitet för förändringar är viktigt. Det krävs också en god förmåga att samarbeta med andra ledare i organisationen och att kunna driva frågor framåt och inte bara bli en ’bromskloss’. Sist, men inte minst tror jag att det krävs ett gott omdöme, man behöver ofta ge råd i alla möjliga och omöjliga frågor och situationer.”

En ytterligare sak som Petra Hedengran trycker på är att chefsjurister har en viktig roll i att hålla styrelsen i bolaget uppdaterad kring olika förändringar i krav och regleringar.

”Det gäller ju inte enbart krav som påverkar styrelsen och dess arbete utan i lika hög grad det som påverkar verksamheten och som är av relevans för att förstå bolagets utmaningar och kommande behov. Med en snabbt föränderlig omvärld i kombination med ökade regleringar har detta behov ökat ganska kraftigt under senare tid.”

Du figurerade nyligen i en artikel i Di som rörde din roll som styrelseledamot i Alecta, som lyfte de många banden mellan Alecta och Investor. Vad tycker du om det?

”Jag delar inte den bilden och de antydningar som målades upp i artikeln. I övrigt får jag hänvisa till Alecta vad gäller dessa frågor, jag är inte talesperson för vare sig Alecta eller dess styrelse.”

Årets bolagsjurist är ett pris som uppmärksammar bolagsjuristens roll i näringslivet. Hur tycker du att den rollen har förändrats sedan du blev bolagsjurist första gången?

”Det är mycket som har ändrats. En av de mer påtagliga sakerna är att företagen idag köper in mer tjänster från advokatbyråer som komplement till arbetet som sker i bolaget och att rollen som chefsjurist därför har gått från att i huvudsak leda en intern avdelning till att samordna ett större nätverk av jurister och tjänster. Sedan tror jag också att rollen som bolagsjurist har förändrats på så sätt att det idag ställs ännu högre krav på affärsmässighet och att vara en del i affären snarare än en rådgivare som kan hålla sig inom sitt expertområde.”

”En ytterligare faktor är som sagt att regelbördan har ökat ganska dramatiskt vilket gör rollen som bolagsjurist mer komplex.”

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.