Investors justerade substansvärde nådde 215 kronor

Investors justerade substansvärde uppsteg 215 kronor per aktie under kvartalet, vilket är en ökning på 5% sedan utgången av det första kvartalet.
Investors justerade substansvärde
Investors vd Johan Forssell. Foto: Investor

Under torsdagseftermiddagen presenterade investmentbolaget Investor sin delårsrapport. Där framkommer det att det justerade substansvärdet uppgick 215 kronor per aktie.

Totalavkastningen uppgick till 15 % jämfört med 7 % för SIXRX avkastningsindex.

Totalavkastningen för noterade bolag uppgick 5 % under kvartalet, och 25 % under det första halvåret.

Under andra kvartalet gjorde Investor inga nya investeringar eller avyttringar.

”Våra portföljföretag har starka marknadspositioner och hög exponering mot attraktiva trender såsom förändrad demografi, ökad automatisering, elektrifiering och digitalisering samt alternativa investeringar. Att bidra till att våra företag kan fånga dessa möjligheter och ytterligare intensifiera sina hållbarhetssatsningar är högt prioriterat”, skriver Johan Forssell, vd Investor, i rapporten.

I rapporten trycker även vd Johan Forsell på osäkerhetsfaktorer som påfrestningar i leverantörskedjor, geopolitik och spridningen av deltavarianten av covid-19. Men trots detta ser han positivt på framtiden.

”Även om rådande värderingar utgör en risk på kort och medellång sikt anser jag att vi har goda förutsättningar för att fortsätta att skapa långsiktigt värde till er”, avslutar Johan Forssell.