IPO-guiden hissar en flagga inför Nordic Papers notering

Affärsvärldens IPO-guide har granskat Nordic Paper inför noteringen den 22 oktober och hittat en flagga.
IPO

Den 22 oktober noteras specialpappersbolaget Nordic Paper på Nasdaq Mid. Inför noteringen har Affärsvärldens IPO-guide granskat bolaget och hittat en flagga för komplext erbjudande.

Nordic Paper
Lista Nasdaq Mid
Storleksklass Miljardbolag
Börsvärde efter noteringen 3078 Mkr
Sista teckningsdag 2020-10-20
Första handelsdag 2020-10-22

Nordic Paper har ett brett kursintervall, vilket uppgår till 30%. Erbjudandet består av 51% av den kinesiska ägarens aktier. Men om ägaren vill kan erbjudandet utökas med ytterligare 15% av aktierna i bolaget. Därtill finns en övertilldelningsoption (som Joint Bookrunners kan nyttja) som omfattar 15% av det totala erbjudandet. Det kokar ner i att det i IPO:n totalt kan säljas ut någonstans mellan 51% och 76% av aktierna i bolaget. Det är en stor skillnad.

Något som även gör erbjudandet lite mer komplext att utvärdera är att bolaget har beslutade men ännu inte utbetalda utdelningar om 950 mkr som ska utbetalas till ägaren före noteringen.

Av ovanstående anledningar hissas en flagga.

Klicka här för att komma till Nordic Papers sida på IPO-guiden

FLAGGOR ENLIGT AFFÄRSVÄRLDENS IPO-GUIDE

En av IPO-guidens främsta nyttor är att belysa små och stora ”flaggor” avseende erbjudandet och själva noteringen. Flaggorna gäller även börsfäighet men handlar INTE om bolagets verksamhet per se eller värderingen på aktien. De allra flesta noteringar får någon eller några flaggor.

Sista teckningsdag är den 20 oktober och teckningskursen är 46 SEK (40 – 52).

ANDRA AKTUELLA NOTERINGAR – LÄS MER PÅ IPO-GUIDENS SIDA

Bolag Status Lista Sista teckningsdag Första handelsdag Analys
BoMill Inväntar notering First North 2020-09-24 2020-10-20 Läs här
Klimator Inväntar notering Spotlight 2020-10-09 2020-10-23 Läs här
Offentliga Hus Teckningstid pågår Nasdaq Mid 2020-10-21 2020-10-23
Lohilo Foods Inväntar notering First North 2020-10-13 2020-10-26 Läs här
Prostatype Genomics Inväntar notering First North 2020-10-01 2020-10-27 Läs här
DanCann Pharma Teckningstid pågår Spotlight 2020-10-23 2020-11-12