John Mattson förvärvar aktier i fastighetsduo för 1,4 miljarder kronor

Fastighetsbolaget John Mattson förvärvar cirka 32 procent av aktierna i Hefab Fastighets och cirka 24% av aktierna i EFIB. Den totala köpeskillingen för aktierna är på 1,4 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.
John Mattson
John Mattson är det största fastighetsbolaget på Lidingö med 2 250 bostäder.
Aktieköpet i Hefab är föremål för hembud medan aktieförvärvet i EFIB är villkorat av att förvärvet av aktierna i Hefab genomförs.

De två fastighetsbolagen verkar i Stockholm med tyngdpunkten på bostadsfastigheter i Bromma och Hägersten.

Inom Stockholmsregionen bedriver John Mattson verksamhet även i Stockholm, Lidingö, Sollentuna och Nacka.