Karolinska Development minskade resultatet

Karolinska Development minskade vinsten men substansvärdet ökade mot föregående år.
Omsättningen sjönk 40,0 procent till 0,6 miljoner kronor (1,0).

Rörelseresultatet blev 3,9 miljoner kronor (21,4), med en rörelsemarginal på 650,0 procent (2 140,0).

Resultatet före skatt var 2,1 miljoner kronor (7,5).

Resultatet efter skatt blev 2,1 miljoner kronor (7,5).

Resultat per aktie hamnade på 0,01 kronor (0,12).

Substansvärdet per aktie var 5,1 kronor (4,2).

”Trots att covid-19-pandemin fortfarande håller världen i ett ‘järngrepp’ har vårt interna arbete ändå kunnat fortsätta tämligen opåverkat med att minimera krisens inverkan på våra investeringar men också ta tillvara på de möjligheter som kan uppstå”, skriver vd Viktor Drvota i rapporten.

Han fortsätter.

“Under kvartalet återhämtade sig också börserna efter den markanta nedgången tidigare i år. Karolinska Developments portföljbolag gjorde nya betydande framsteg under kvartalet och vårt finansiella resultat förbättrades kraftigt jämfört med föregående kvartal. Aprea Therapeutics fullföljde rekryteringen till sitt fas 3-program och presenterade dessutom positiva resultat från
en fas 1/2-studie. Samtidigt påbörjades arbetet med att definiera den fortsatta utvecklingsplanen för Umecrine Cognitions läkemedelskandidat golexanolon, baserat på de tydliga effektsignaler som framkom i en fördjupad analys av resultaten från en nyligen avslutad fas 2a-studie.”

Karolinska Development, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 0,6 1,0 -40,0%
Rörelseresultat 3,9 21,4 -81,8%
Rörelsemarginal 650,0% 2 140,0%
Resultat före skatt 2,1 7,5 -72,0%
Nettoresultat 2,1 7,5 -72,0%
Resultat per aktie, kronor 0,01 0,12 -91,7%