Kinas handel minskar

Kinas handelsbalans visade ett överskott på 61,6 miljarder dollar under oktober.

Det kan jämföras med ett överskott om 60,3 miljarder dollar under närmast föregående månad samt analytikernas prognos som pekade på ett överskott om 62,2 miljarder dollar, enligt Dow Jones Newswires.

Exporten sjönk med 6,9 procent i årstakt mätt i dollar, vilket kan jämföras med förra månadens nedgång på 3,7 procent och en förväntad nedgång på 4,1 procent i dollar.

Importen sjönk med 18,8 procent i årstakt, vilket kan jämföras med en nedgång på 20,4 procent månaden innan. Analytiker förväntade sig en nedgång i importen om 15,0 procent.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.