Kindred visar tillväxt trots inställda idrottsevenemang

Kindred uppger att de ser en solid tillväxt i intäkter från andra produkter än inställda idrottsevenemang, vilket påverkat andra kvartalet. Bettingbolaget guidar för ökat spelöverskott.

Bettingbolaget Kindred guidar för ett spelöverskott om 235 miljoner pund i andra kvartalet, vilket kan jämföras med 226,2 miljoner pund samma kvartal i fjol. Det framgår av en preliminär rapport.

Det sker mot bakgrund av inställda idrottsevenemang.

”Trots att inställda idrottsevenemang har påverkat andra kvartalet, har en solid tillväxt i intäkter från andra produkter delvis kompenserat”, skriver bolaget och fortsätter:

”En väsentlig tillväxt har kommit från Kindreds egen banbrytande Racing-plattform samt andra evenemang som eSports och andra digitala-alternativ (t.ex. F1, FIFA-evenemang). Vissa sportaktiviteter har gradvis återupptagits under kvartalet. Det är troligt att Kindred och andra online-operatörer har haft en tillfällig fördel av det faktum att de flesta spelbutiker i många länder har varit stängda under andra kvartalet”.

Ebitda-resultatet för andra kvartalet beräknas ligga mellan 48 till 53 miljoner pund, också det en ökning från 30,5 miljoner pund samma period i fjol.

”Den främsta drivkraften i den förväntade ökningen av ebitda jämfört med föregående år är de kostnadsreduceringsåtgärder som Kindred av försiktighetsskäl vidtog inom marknadsföring, sportinnehåll och andra direkta kostnader”, säger bolaget.

Samtidigt väntar man sig att kostnadsmodellen för marknadsföring normaliseras när sporterna återvänder till mer normala aktivitetsnivåer.

Antalet aktiva kunder under kvartalet uppgick till 1,3 miljoner vilket var en minskning med 11 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

”Minskningen var förväntad eftersom de flesta nöjesspelare spelar på sportevenemang”, förklarar bolaget.