Kommentar till Affärsvärldens artikel ”Offentlig propaganda för skattemedel”

I en krönika publicerad den 8 november i Affärsvärlden kritiserar krönikören utrikesdepartementets film ”The World needs a feminist foreign policy” och beslutet att på detta sätt kommunicera en väsentlig del av regeringens utrikespolitik.

Offentlig propaganda för skattemedel

Filmen är en del av utrikesdepartementets offentliga diplomati och är framförallt framtagen för att användas av våra utlandsmyndigheter som verktyg för att nå ut med Sveriges feministiska utrikespolitik till målgrupper i utlandet.

Den i krönikan kritiserade filmen har kommunicerats på sociala medier av en betydande del av Sveriges över 100 utlandsmyndigheter och den har även använts i samband med nationaldagsfirande, kulturevenemang och andra aktiviteter som organiseras av utlandsmyndigheterna. Filmen lanserades i december 2019 och tanken är att den ska kunna återanvändas i utrikesförvaltningens kanaler regelbundet.

Även på utrikesdepartementet i Stockholm har ”The World needs a feminist foreign policy” använts i kommunikationen. I utrikesdepartementets egna och utrikesminister Ann Lindes sociala medier har filmen till dags dato nått över 160 000 visningar. Att bedöma genomslaget för denna eller andra av utrikesdepartementet framtagna filmer utifrån vår YouTube-kanal är således missvisande, särskilt då den kanalen enbart används som ett arkiv.

Viktoria Li

Kommunikationschef utrikesdepartementet

Kommentar till ”rättelse” från UD

En framtagen film kan självklart användas i flertalet olika sammanhang. Något annat påstås inte heller i krönikan. Det ändrar inte faktum att regeringen tar fram dyra filmer för skattemedel, filmer som gör reklam för regeringspartiernas egen politik. Mängden filmer på Utrikesdepartementets YouTube-kanal visar att det inte rör sig om någon engångsföreteelse. Antalet visningar på kanalen illustrerar det svaga allmänintresset för filmen. Det borde få departementet att fundera över prioriteringarna, om nu risken för propaganda inte är ett tillräckligt skäl. De som betalar måste få chans att bedöma om det är det här de förväntar sig få för sina skattepengar.

Josefin Utas, Slöseriombudsmannen