Konsumenternas förväntningar på lägsta nivån sedan 2012

Konsumenternas samlade förväntningar, CCI, sjönk till 89,6 i mars, jämfört med oreviderade 98,5 föregående månad. Det var den svagaste noteringen sedan december 2012.

Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hushållens inköpsplaner.

Mikroindex, som speglar hushållens syn på den egna ekonomin, sjönk till 88,6 i mars från reviderade 96,7 föregående månad (96,6), medan makroindex, som speglar synen på Sveriges ekonomi, sjönk till 85,2 från reviderade 90,1 (89,9).

Hushållen väntade sig i mars en inflationstakt på 3,1 procent om tolv månader, jämfört med 3,4 procent i föregående månads mätning.

Hushållens räknar med att de rörliga bostadsräntorna kommer att vara 2,81 procent om två år, månaden före låg förväntningarna på 2,86 procent.

KI noterar att hushållens enkätsvar, till skillnad från svaren från företagen, var jämnt fördelade över hela insamlingsperioden.

KI konstaterar att förändringen i hushållsindikatorn i mars var den största sedan oktober 2008. Samtliga ingående frågor bidrog till nedgången men det är hushållens inställning till kapitalvaruinköp som bidrar mest negativt till indikatorns nivå.

”Hushållens syn på utvecklingen av den svenska ekonomin de senaste tolv månaderna försämrades jämförelsevis mycket. Samtidigt är både förväntningarna på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt och förväntningarna på arbetslösheten i Sverige betydligt mer pessimistiska än normalt”, skriver KI.

Samtidigt faller barometerindikatorn, som sammanfattar läget i svensk ekonomi, till 92,4 i mars, jämfört med reviderade 98,7 föregående månad (99,1).

Det framgår av Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer.

Indikatorn, som sammanfattar svaren från både företag och hushåll, befinner sig på sin lägsta nivå sedan maj 2013 och stämningsläget i den svenska ekonomin är svagt.

Nedgången förklaras främst av dystrare signaler från tjänstesektorn och hushållen.

På grund av rådande läge har tidpunkten för när svaren lämnades in stor betydelse. En majoritet av företagen besvarade enkäten i början av insamlingsperioden utan vetskap om de senaste veckornas effekter av sjukdomen covid-19.

I april kommer Konjunkturinstitutet, på grund av covid-19, att ställa extrafrågor till företag och hushåll. Resultaten från dessa frågor publiceras, i samband med nästa Konjunkturbarometer, den 29 april.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.