Kopparbergs ökar vinsten

Kopparbergs Bryggeri redovisar ökade intäkter och högre vinst i första kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal i fjol.

Nettoomsättningen steg 4,5 procent till 372,9 miljoner kronor (357,0).

Rörelseresultatet blev 48,9 miljoner kronor (35,2), med en rörelsemarginal på 13,1 procent (9,9).

Resultatet före skatt var 50,0 miljoner kronor (41,4).

Resultatet efter skatt blev 37,0 miljoner kronor (31,4). Resultat per aktie hamnade på 1,80 kronor (1,52), vilket innebär en ökning med 18,4 procent mot föregående år.

– Under januari och februari, innan covid-19-pandemin slog till fortsatte vi framgångsrikt satsningen på våra etablerade starka varumärken. Vi fortsatte också vår satsning inom spritsegmentet bland annat genom att lansera Pink Gin Passionfruit/Orange, vilken tagits emot mycket positivt på de brittiska öarna. Även våra ciderprodukter nådde nya försäljningsframgångar. På Systembolaget följde våra huvudvarumärken Kopparbergs Cider, Sofiero Original och Höga Kusten försäljningen enligt plan, kommenterar vd Peter Bronsman i delårsrapporten.

– Under de första två månaderna fortsatte även den positiva utvecklingen på marknaderna i Spanien, Grekland och Cypern. Detsamma gällde den tyska gränshandeln. Vi inledde även ett strategiskt samarbete för att lansera våra produkter på den inhemska tyska marknaden. Under mars månad slog covid-19 till med full kraft.

– På vår viktigaste marknad Storbritannien, stängde alla pubar och restauranger och även
på den svenska marknaden föll försäljningen inom detta segment kraftigt. De stängda
gränserna gjorde att den tyska gränshandeln upphörde helt, medan den norska gränshandeln begränsades kraftigt. Vi fick därför kontinuerligt anpassa vår produktion till de olika ländernas respektive myndighetsbeslut. Jag kan med stolthet konstatera att vi så här långt har lyckats hantera situationen väl, såväl inom produktion som produktutveckling.

– Vi har också lyckats öka vår försäljning på våra huvudmarknader. Till detta bidrog att vi, framför allt i Storbritannien, lyckats kompensera bortfallet på restaurant- och pubsidan, med ökad försäljning inom dagligvarusegmentet och denna utveckling har hållit i sig även under april. Situationen är däremot svår på turistdestinationerna, där osäkerheten alltjämt är stor.

– Självfallet är jag glad över att vi hittills lyckats förbättra koncernens resultat, men ödmjuk inför svårigheten att hantera covid-19 situationen, då ingen vet vad som kommer att hända framöver. Skulle det inte bli ytterligare drastiska myndighetsbeslut och restriktioner, känner jag mig relativt positiv inför kommande sommarmånader, avslutar Peter Bronsman sin vd-kommentar.

Kopparbergs, Mkr Q1-2020 Q1-2019 Förändring
Nettoomsättning 372,9 357,0 4,5%
Rörelseresultat 48,9 35,2 38,9%
Rörelsemarginal 13,1% 9,9%
Resultat före skatt 50,0 41,4 20,8%
Nettoresultat 37,0 31,4 17,8%
Resultat per aktie, kronor 1,80 1,52 18,4%