”Krisen inte över för handeln”

Framtidsindikatorn minskade något både för butikerna och e-handeln i september, jämfört med månaden innan. Det gör även sällanköpsvaruhandeln medan dagligvaruhandeln noterar en marginell ökning. Det skriver Svensk Handel i den senaste handelsbarometern.
”Det har varit ett tufft halvår för handeln och det är många förlorade försäljningsdagar som handlare nu ska försöka ta igen. Många kämpar för att hålla huvudet över vattenytan och det kommer att krävas fortsatta stödåtgärder. Krisen är ännu inte över för handeln”, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Handelsbarometern för september visar att Framtidsindikatorn för butikshandeln, som sammanfattar handlarnas framtidstro, sjunker med 0,2 enheter till 85,5. Det är en rejäl återhämtning från i april men fortfarande långt upp till den neutrala nivån på 100.

E-handlarna har fortsatt en stark tro på den framtida försäljningen, men indikatorn dras ned något av svalare förväntningar på den framtida lönsamheten. Framtidsindikatorn sjunker 0,4 enheter till 114,9.

Framtidsindikatorn Sep Aug Juli Juni Maj April
Butikshandel 85,5 85,7 81,2 79,6 70,4 64,2
Dagligvaruhandel 87,6 87,5 82,4 85,1 73,7 73,9
E-handel 114,9 115,4 115,2 115,7 99,6 101,3
Sällanköpshandel 83,3 83,9 79,9 74,3 67,3 54,4
Källa: Svensk Handel