Kronan tappar på svensk BNP-besvikelse

Kronan tappade efter ett svagare än väntat BNP-utfall, europeiska räntor stiger överlag, samtidigt som svenska faller.

BNP överraskade marknaden och sjönk 0,1 procent under andra kvartalet, jämfört med föregående kvartal, och ökade 1,4 procent i årstakt. Väntat var +0,2 respektive +1,9 procent, enligt Infront Datas prognos. Riksbanken väntade sig +0,1 respektive +1,8 procent.

Hushållens konsumtion steg 0,6 procent och bidrog positivt med 0,3 procentenheter till BNP-utvecklingen. Fasta bruttoinvesteringar minskade däremot med 1,1 procent, där investeringar i maskiner och inventarier förklarade huvuddelen, och drog ned BNP-utvecklingen med 0,3 procentenheter.

Lagren drog ned BNP-utvecklingen något medan exportnettot drog upp något.

Nordeas Torbjörn Isaksson ser statistiken som ytterligare ett hinder för Riksbankens tänkta räntehöjningar.

”Detta är ett bekymmer för Riksbanken. Vi har haft en ovanligt stark konjunktur de senaste åren och det har inte hänt någonting med löner och inflationen. Nu när konjunkturen mattas av och arbetsmarknaden försvagas minskar sannolikheten ytterligare för att vi få någon uppgång i löner och inflation. Räntehöjningar känns mycket avlägsna. Vi tror på en oförändrad ränta från Riksbanken i flera år, men risken är större för att de stimulerar mer än att de höjer räntan”, säger han.

Statistiken publicerades av SCB redan på måndagskvällen men kronan reagerade först på tisdagsmorgonen, och försvagades 5 öre mot dollarn och 6 öre mot euron.

SEB-analytikern Olle Holmgren skriver i ett marknadsbrev att BNP-nedgången var en besvikelse, med en generellt svag efterfrågan, där den stora besvikelsen var att investeringarna minskade så mycket. Även nettoexporten var svagare än väntat.

”Skillnaden mot Riksbankens prognos är liten jämfört med volatiliteten i kvartalsvis BNP. Sjunkande sentimentsindikatorer tyder dock på nedåtrisker för tillväxten framöver. Vi räknar redan med att Riksbanken drar ned sin räntebana i september och svag BNP gör detta till ett mycket troligt scenario”, skriver han.

Yenen stärktes något under förmiddagen mot dollarn i spåren av beskedet att Bank of Japan behåller sin policyhållning oförändrad på tisdagen. Depositräntan ligger därmed kvar på -0,1 procent och målet för den tioåriga statsobligationen är kvar på 0. Den framåtblickande guidningen talar fortsatt om oförändrad ränta åtminstone till och med våren 2020 (här hade vissa väntat en förskjutning framåt).

Däremot kom en viss förändring av kommunikationen från centralbanken, där man nu skärper budskapet kring att BOJ står redo att agera vid en avmattning.

Haruhiko Kuroda, chef för Bank of Japan betonade att det kommer att ta tid att nå inflationsmålet på 2 procent, momentum finns kvar men saknar styrka. De betonade även de förhöjda riskerna från utlandet och stigande protektionism, och därmed behovet av beredskap att agera med mer stimulans vid behov.

Centralbanken syftade till att tydliggöra deras hållning under förhöjda nedåtrisker, där de gick ett steg längre denna gång i att signalera beredskap att agera, de ”åtar” sig nu detta snarare än att ”överväga” det om nedåtriskerna förverkligas.

Capital Economics noterar att marknaderna börjat prisa in en räntesänkning från BOJ till cirka -0,2 procent. Det är rimligt med tanke på bankens duvaktiga ton och då den inhemska efterfrågan väntas dämpas efter momshöjningen och den utländska efterfrågan antas förbli svag.

BOJ förblir också oroad över inverkan från de låga räntorna på den finansiella stabiliteten.

”Vår syn är att medan de kan lätta policyn något mer, kanske genom att öka ETF-köpen, så kommer de att lämna såväl styrräntan som målet för den tioåriga statsobligationen oförändrad kommande år”, skriver Capital Economics.

Pundet återhämtade sig något mot dollarn på förmiddagen mot dollarn efter nattens kräftgång, men handlas fortfarande på historiskt låga 1:2160. Utsikterna för en hård brexit ligger bakom.

Premiärminister Boris Johnson sade på måndagen att han inte kommer att inleda samtal med EU om inte de går med på att börja omförhandla det avtal som slöts med företrädaren Theresa May. EU har vid upprepade tillfällen avvisat detta.

Källor i EU-kommissionen uppger brittiska The Sun, att EU är redo att syna Johnsons bluff, och att premiärministern bara försöker få klockan att gå för att kunna sätta press på EU vid toppmötet i oktober.

Kommissionen hoppas i stället att toppmötet ska handla om förberedelser inför ett avtalslöst utträde och diskutera beredskapsåtgärder, och kommunikéer för att förbereda företag och finansiella marknader inför utträdesdagen.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.