Kvinnors inkomster ikapp männens – om 37 år

Kvinnors inkomster kommer att vara ikapp männens år 2057, enligt en rapport från Länsförsäkringar.
Foto: Tore Meek/TT

Rapporten visar att kvinnors inkomster ökar mer än männens i hela landet, även om det är stora skillnader inom landet. Dock kommer det att dröja 37 år innan inkomsterna är jämställda, baserat på utvecklingen de senaste 20 åren.

”I diskussionen om skillnader mellan kvinnor och mäns löner har det kommit goda nyheter de senaste åren. Exempelvis rapporterade Medlingsinstitutet förra året att löneskillnaderna mellan män och kvinnor har minskat varje år sedan 2007. Och det är ju glädjande. Problemet är att det fortfarande finns inkomstskillnader eftersom kvinnor är mer frånvarande från arbetsmarknaden, vilket ger obalanser mellan könen”, säger Emma Persson, privatekonom på Länsförsäkringar, i ett pressmeddelande.

Kvinnor har både lägre inkomster och löner än män. 2019 var kvinnors lön i procent av mäns 90,1 procent, medan kvinnors arbetsinkomst var 78,6 procent av männens. Skillnaden i inkomst förklaras av en mindre sammanlagt arbetstid. Främst förklaras kvinnors mindre arbetstid med att de tar större ansvar för familj och hem och därför exempelvis tar ut en större del av föräldrapenningen. Kvinnor är dessutom mer sjukskrivna än män.

Vad gäller skillnaderna i löner jobbar män och kvinnor inom olika yrken och branscher inom vilka lönenivåerna är olika. Dessutom är fler män än kvinnor chefer. 2018 var andelen kvinnliga chefer totalt i alla sektorer 38,8 procent

Emma Persson efterlyser ett systematiskt och långsiktigt arbete för att skynda på målet om en ekonomisk jämställdhet.

”Låt oss ta regeringens mål om ekonomisk jämställdhet på allvar. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete som ger självständighet livet ut”, säger hon.