Latour höjer utdelningen

Investmentbolaget Latour redovisar ökande omsättning under fjärde kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad vinst. Bolaget ökar utdelningen.

Omsättningen steg 11,6 procent till 3 647 miljoner kronor (3 268).

Rörelseresultatet blev 364 miljoner kronor (385), med en rörelsemarginal på 10,0 procent (11,8).

Resultatet efter skatt blev 1 326 miljoner kronor (627), en ökning med 111,5 procent mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 1,97 kronor (0,99), vilket innebär en ökning med 99,0 procent mot föregående år.

Latour föreslår 2,75 kronor i utdelning (2,50).

Industriföretagens Orderingång steg till 3 632 miljoner kronor (3 116), en ökning med 17 procent. Jämförbara enheter ökade med 4 procent.

Substansvärdet ökade till 136 kronor per aktie jämfört med 100 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 39,4 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 35,0 procent. Substansvärdet per den 13 februari uppgick till 137 kronor per aktie.

Latour-aktiens totalavkastning uppgick till 39,1 procent under 2019 jämfört med SIXRX som ökade med 35,0 procent.

”Under fjärde kvartalet blev det alltmer tydligt att konjunkturklimatet blivit svagare. Tillväxttakten för orderingången är totalt sett fortfarande positiv men lägre än tidigare. Faktureringen är oförändrad för jämförbara enheter, men bilden är blandad och vissa av våra verksamheter har negativ organisk tillväxt. Vi bedömer att de verksamheter som indirekt är beroende av investeringarna i den europeiska fordonsindustrin är de som har störst utmaningar just nu. En stor del av våra innehav är exponerade mot byggkonjunkturen i stort och där är nedgången inte lika stor”, kommenterar vd Johan Hjertonsson i rapporten.

”Förvärvsaktiviteten har varit hög under kvartalet och vårt enträgna arbete med att leta upp och utvärdera nya intressanta bolag har gett god utdelning. Kvartalet började med att vi förvärvade ett helt nytt affärsområde till Latour, danska Caljan, en ledande leverantör av automationsteknologi för pakethantering inom logistik-sektorn och e-handel. Vi förvärvade även tyska censortillverkaren S+S Regeltechnik samt brittiska hissinstallatörerna Invalifts och Ability Lifts till Latour Industries. Som ni har läst så har vi fortsatt på denna förvärvsresa in på det nya året genom förvärv av nederländska Emma Safety Footwear till Hultafors Group och spanska Batec Mobility till Latour Industries”, fortsätter Johan Hjertonsson.

”De flesta av våra börsnoterade innehav har nu rapporterat. Mot bakgrund av den osäkerhet vi upplever i konjunkturen har bolagen lämnat stabila rapporter vilket återigen bekräftar att vi har kvalitetsföretag i vår portfölj. Efter ett första halvår med relativt hög aktivitet har förvärvsaktiviteterna i de börsnoterade portföljbolagen varit något lägre under andra halvåret”, avslutar Johan Hjertonsson.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här