Mäklare ser stigande villapriser 2021

En majoritet av mäklarna tror stigande villapriser medan drygt 6 av 10 tror på stillastående bostadsrättspriser 2021, visar Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel.

I Mäklarpanelen från Fastighetsbyrån svarade 50 % att de tror på stigande villapriser i sitt område, 48 % svarade stillastående priser och endast 2 % tror på sjunkande villapriser. Vad gäller bostadsrätter svarade 29 % att de tror på stigande priser i sitt område, 64 % att de tror på stillastående priser och 7 % på sjunkande priser.

”Under 2019 har vi sett att bostadsmarknaden har fortsatt att fungera trots pandemin och många svenskar har haft stort fokus på sina hem. Det har gett en stark efterfrågan. Överlag tror våra mäklare att det kommer att hålla i sig även nästa år. Låga räntor och bostadsbrist på många orter ger förutsättningar för stabila eller stigande priser”, säger Johan Engström, VD på Fastighetsbyrån, i ett pressmeddelande.

Samtidigt visar panelen på ett minskat övertag för säljarna på bostadsmarknaden i december, något som dock är vanligt för årstiden.

Snittet när mäklarna fick värdera vem marknaden är mest fördelaktig för blev 6,7 på en skala mellan 0 (mest fördelaktigt för köparna) och 10 (mest fördelaktigt för säljarna), vilket kan jämföras med 6,97 när samma fråga ställdes i oktober och 5,07 i december 2019.

”December är en speciell månad på bostadsmarknaden och nu inför jul går aktiviteten ner och det brukar avspeglas i siffrorna. Överlag har vi en fortsatt stark efterfrågan även i december och det har gjorts mycket bostadsaffärer jämfört med tidigare år”, säger Johan Engström.