Mäklare tror på fortsatt stigande bopriser

Fastighetsmäklarnas prognos är att avslutningen på bostadsmarknaden 2020 präglas av stigande priser med oförändrat utbud och bibehållen efterfrågan, visar SBABS Mäklarbarometer.

Mäklarna i SBAB:s kvartalsvisa Mäklarbarometer har blivit mer positiva inför det fjärde och årets avslutande kvartal. De spår stigande priser på fastigheter under årets sista kvartal med oförändrat utbud och bibehållen efterfrågan.

Vissa geografiska skillnader finns och villapriserna bedöms få en starkare utveckling än bostadsrätter.

Vad gäller Stockholm tror en stor majoritet av mäklarna på oförändrade priser på bostadsrätter det sista kvartalet. För villor är det något fler som tror på stigande än oförändrade priser.

För Göteborg är det ungefär lika många som tror på oförändrade som stigande priser på bostadsrätter samtidigt som fler tror på stigande priser på villor.

I Malmö spår en majoritet av mäklarna stigande priser på både bostadsrätter och villor.

Väldigt få mäklare tror på sjunkande bostadspriser i någon av storstadsområdena.

”Fastighetsmäklarnas prognos över sista kvartalet indikerar att bostadsmarknaden fortfarande står stark”, säger säger Claudia Wörmann, Boendeekonom på SBAB, i ett pressmeddelande.

Att villapriserna bedöms få en starkare utveckling än bostadsrättspriserna under fjärde kvartalet kan ha flera förklaringar, menar hon.

”En förklaring kan ligga i utbudet. Det finns inte lika många villor som det finns bostadsrätter till salu på marknaden. När efterfrågan överstiger utbudet leder det till stigande priser. Fastighetsmäklare, framför allt i Stockholm, vittnar om att fler söker sig och kommer att söka sig längre ut från stadskärnan som en effekt av covid-19. Och att fler vill bo med gräsmatta och egen tomt. Det kan bidra till att priserna på småhus ökar”, säger Claudia Wörmann.

En majoritet av mäklarna tror på stigande efterfrågan på småhus i Stockholm och Malmö samtidigt som utbudet väntas ligga kvar på samma nivå.

”Slår den bedömningen in talar den för att priserna på småhus fortsätter att stiga under årets sista kvartal”, säger Claudia Wörmann.