Mäklarhuset ser skifte på bostadsmarknaden

Nya siffror visar att det skett ett paradigmskifte på bostadsmarknaden under pandemin, skriver Mäklarhuset.

Prisutvecklingen på bostadsmarknaden har gått starkt under pandemin, men det har samtidigt skett ett skifte på den svenska bostadsmarknaden, skriver Mäklarhuset.

Snittpriserna för villor har ökat nära två gånger så snabbt som snittpriserna för bostadsrätter under 2020. Villapriserna har stigit med mer än 11% över landet under januari–oktober, jämfört med knappt 4% för bostadsrätter i stort.

Under sommarmånaderna var skiftet extra tydligt. Mellan juni och augusti ökade villapriserna med 5,7%. Ökningen var 68% större än ökningen på en bostadsrätt under samma period.

”Det här är en direkt följd av coronapandemin. Men denna kris är inte som alla andra. Under tidigare kriser har mindre och kvadratoptimerade lägenheter gått bäst. Men nu ser vi i stället villor, som är stora och dyra i jämförelse med andra, gå starkt. Detta är ett stort trendskifte. Villaägarna kan bli de stora vinnarna på bostadsmarknaden kommande tiden”, säger Mäklarhusets VD Erik Wikander i ett pressmeddelande.

Prisutveckling för villor per län, juni–augusti 2020 (Svensk Mäklarstatistik)

 1. Jämtland 11,4%
 2. Västerbotten 11,4%
 3. Värmland 9,4%
 4. Västernorrland 9,2%
 5. Dalarna 8,4%
 6. Östergötland 8,4%
 7. Blekinge 8,2%
 8. Norrbotten 6,9%
 9. Jönköping 6,7%
 10. Uppsala 6,6%
 11. Gävleborg 6,2%
 12. Halland 5,8%
 13. Örebro 5,6%
 14. Skåne 5,4%
 15. Gotland 5,3%
 16. Södermanland 5,0%
 17. Västmanland 4,8%
 18. Västra Götaland 4,4%
 19. Stockholm 4,1%
 20. Kalmar 2,6%
 21. Kronoberg 2,2%

Riket 5,7%

Mäklarhuset pekar på att bostaden blivit en plats för både arbete och fritid under krisen och att fler överväger att lämna stadskärnan när arbete hemifrån blir mer accepterat.

”Hemmajobb och uteblivna resor har uppvärderat bostadens plats i våra liv, samtidigt som trenden av att flytta ut från stadskärnorna har förstärkts ytterligare. Det är bland villorna vi kommer få se de stora prisskiftningarna framöver”, säger Erik Wikander.

Enligt en ny undersökning gjord bland Mäklarhusets mäklare tror också 67% att priserna kommer stiga med upp till 5% under 2021. Samtidigt tror 53% av mäklarna att den höga aktiviteten på marknaden kommer att bestå under året.

”Siffrorna tyder på att mäklarna förväntar sig en bostadsmarknad som fortsätter att öka, men inte i samma höga tempo som under 2020. Under året har en rekordmarknad drivits fram av lågt utbud och låga boendekostnader. Men nästa år, 2021, kommer fortsatt vara präglat av osäkerhetsfaktorer som kan dämpa marknadens utveckling”, säger säger Erik Wikander.