Max Matthiessen: Rapportsäsongen kan bjuda på positiva överraskningar

Max Matthiessens investingschef Jon Arnell ser fortfarande volatiliteten på marknaden mer som en möjlighet än ett hot och tror att den stundande rapportsäsongen kan komma att bjuda på positiva överraskningar.
Jon Arnell, Max Matthiessen
Jon Arnell. Foto: Max Matthiessen och Henrik Montgomery/TT

Hösten har sett volatila marknader. Den senaste veckan har dessutom bjudit på en del revideringar i tillväxtprognoser, vilket eldar på det redan negativa sentimentet. Dock skriver Jon Arnell, investeringschef vid Max Matthiessen, i sin veckorapport att revideringarna beror på en förskjutning av tillväxt snarare än på en vikande konjunktur.

”Tillväxtnivån är alltjämt betydligt över trend och en fortsatt god tillväxt förväntas även för 2022 och 2023, vilka snarare revideras upp som följd av rådande omständigheter. Det är alltså fortsatt en gynnsam miljö för riskfyllda tillgångar”, skriver han.

Samtidigt som det är delvis befogat med ett negativt sentiment, menar Jon Arnell att mycket bör vara diskonterat. Detta då marknaden under en längre tid handlat på exempelvis en avmattning, hökaktiga centralbanker, stigande inflation och kinesiska kreditproblem.

Danske Bank: USA:s rapportsäsong har startat starkt

Han noterar att även att rapportsäsongen har inletts med att en rad amerikanska storbankers vinster har stigit mer än förväntat. Samtidigt fick Sandviks rapport under måndagen ett starkt mottagande. Han menar att så kallade ”whispering numbers” troligtvis har ”kommit ned i takt med marknaderna och det negativa sentimentet”. Det öppnar för positiva överraskningar i rapportfloden.

Det som nu blir avgörande i rapporterna är kommentarer kring kapacitetsproblem, men även bolagens förmåga att överföra kostnader, skriver han. Det marknaden vill höra är att eventuell inbromsning i tillväxt endast handlar om en förskjutning i tid och att marginalerna kan hållas uppe framåt.

Bolagens förmåga att överföra kostnader är något som de sparekonomer som Affärsvärlden pratat med också framhållit som fokus. Det kan du läsa mer om här.