Mindre överskott än väntat i statens betalningar

Nettot av den svenska statens betalningar visade ett överskott på 11,0 miljarder kronor för november månad, enligt Riksgälden.

Myndighetens prognos var ett överskott på 21,9 miljarder kronor. Skillnaden förklaras främst av högre vidareutlåning till Riksbanken, uppger Riksgälden. ”Statens primära lånebehov, exklusive nettoutlåningen, var 1,9 miljarder kronor lägre än prognos. Det beror på att utbetalningarna var något lägre än beräknat. Skatteinkomsterna utvecklades i linje med prognos”, skriver myndigheten.

Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter med flera var 13,6 miljarder kronor högre än prognos, främst till följd av att vidareutlåningen till Riksbanken blev 11 miljarder högre än beräknat. Detta på grund av en omflyttning av vidareutlåning från oktober till november.

För tolvmånadersperioden till och med november 2014 visade statens betalningar ett underskott på 67,5 miljarder kronor.

Statsskulden var 1.291 miljarder kronor i slutet av månaden, jämfört med 1.303 miljarder en månad tidigare.

 

 OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.