Minskat substansvärde för Öresund

Investmentbolaget Öresund rapporterar ett substansvärde om 127 kronor per aktie den 31 mars 2019, en minskning med 2,2 procent sedan utgången av 2018.

Detta är 15,4 procentenheter sämre än SIX Return Index som steg med 13,2 procent under motsvarande period.

Det framgår av delårsrapporten.

“Första kvartalet 2019 kännetecknades av att riskaptiten återvände. Cykliska bolag gick betydligt bättre än defensiva bolag. Eftersom Öresund inför 2019 var positionerat för en sidledes konjunktur, med en övervikt mot icke-cykliska bolag och en stor andel likvida medel, resulterade detta i att Öresunds värdepappersportfölj inte hängde med i den kraftiga uppgången under årets första kvartal. Vi tror dock på en något svagare konjunktur framöver vilket i så fall borde gynna Öresunds värdepappersportfölj”, skriver Öresund det.

Större positiv påverkan på substansvärdet under första kvartalet hade innehaven i Fabege, Svolder och Intrum. Större negativ påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade innehaven i Catena Media och Attendo.

Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 mars 2019 var 132:00 kronor (129:40 kronor den 31 december 2018), vilket innebar en totalavkastning om 2 (-3) procent under delårsperioden.

Öresunds resultat per aktie för kvartalet uppgick till -2:90 kronor (-4:13).

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.