Moberg Pharma redovisar förlust i senaste kvartalet

Läkemedelsbolaget Moberg Pharma redovisar en förlust i det femte kvartalet, med avslut i september, i sitt brutna räkenskapsår som förlängts till 15 månader.
Moberg Pharma
Nettoomsättningen för perioden löd 0 miljoner kronor (15,6), i ljuset av att OTC-verksamheten sålts tidigare. Jämförelsesiffror för femte kvartalet avser januari 2019 – mars 2019 samt kvarvarande verksamhet.

Ebitda-resultatet blev -4,6 miljoner kronor (5,6).

Resultatet efter skatt löd -4,7 miljoner kronor (2,9). Per aktie blev det -0,25 kronor (0,26).

Bolagets VD Anna Ljung skriver i en kommentar att Moberg Pharmas främsta tillgång är MOB-015 där förberedelser pågår för registrering i Europa, baserat på två stora fas 3-studier om totalt mer än 800 patienter.

”Då en tydlig strategi för att ta MOB-015 till marknad överenskommits med våra partners kan vi nu välja en lämplig finansieringslösning. Den säkerställda företrädesemission som offentliggjordes i november betyder att långsiktig finansiering säkras för MOB-015”, skriver Ljung.

Planen att lämna in registreringsansökan i Europa under andra halvåret 2021 upprepas.