Morgan Stanley: Återhämtningen blir W-formad

Morgan Stanley ser en stark återhämtning under våren, efter vinterns svacka.
Riksdagshuset och Stadshuset i skymningen. Foto: Stina Stjernkvist / TT

I sin Economic Outlook för Europa ser Morgan Stanley att den andra virusvågen gör att återhämtningen nu stannar av under vintern. Dock väntas inte den andra vågen nu drabba ekonomin lika hårt som den första vågen och bedömningen blir att återhämtningen åter tar fart i vår och blir en återupprepning av det tredje kvartalet 2020. Detta förutsätter dock ett effektivt vaccin mot covid-19 på plats, och med ytterligare stödåtgärder.

Återhämtningen väntas vara W-formad och tre gånger så snabb som den efter krisen 2008. Den skarpa lyftet i återhämtningen kommer sedan stabiliseras till en robust ekonomisk expansion.

”Vi väntar oss att restriktionerna lyfts helt först under andra kvartalet 2021 då viruset är under kontroll och ett vaccin är vida tillgängligt, vilket kommer skjuta fram en stark återhämtning – som ett eko från tredje kvartalet 2020 – till våren. Sammanfattat ser vi nu en mer komplex W-formad återhämtning, istället för den tidigare prognosen om en asymmetrisk V-återhämtning”, skriver de.

Här kommer finanspolitiken vara avgörande, skriver Morgan Stanley, både för att klara Europa genom krisen, men också för att säkra återhämtningen.

Vad gäller penningpolitiken tror Morgan Stanley att ECB kommer att använda sig av QE-programmet Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) och TLTRO-lån genom hela 2021 och att banken ökar stödköpen under december.

För Sveriges del påpekar Morgan Stanley att återhämtningen varit stark, men man ser ändå en viss nedgång under fjärde kvartalet, drivet av lägre export och konsumtion.

Dock kommer Sverige sedan att gynnas av ett lyft för tillverkningsindustrin och en sjunkande arbetslöshet och svag inflation kommer gynna konsumtionen. Exporten ses som drivkraften som får aktiviteten i svensk ekonomi att återgå till det normala vid utgången av 2021.

Riksbanken tros öka sina stödköp i november och vidare menar Morgan Stanley att den låga inflationen gör det troligt att Riksbanken sänker räntan under andra halvan 2021.