Morgan Stanley: Dags att lita på en V-formad återhämtning

Investerare borde satsa på mer risk framgent och lita på en V-formad återhämtning under 2021. Ökade covid-19-fall är en risk men en global återhämtning tros vara hållbar, synkroniserad och stöttad av policyåtgärder. Det skriver Morgan Stanley i en global marknadsutsikt för 2021.
Banken anser att man borde övervikta aktier och krediter mot likvider och statsobligationer. De säljer även av dollarn.

Morgan Stanley prognostiserar att S&P 500 kommer att nå 3 900 vid slutet av 2021 till en följd av hög dubbelsiffrig tillväxt bland bolagen samtidigt som vinst per aktie ökar mellan 25 till 30 procent. MSCI Europa estimeras att hamna på 1 730 vid samma tidpunkt.

Andrew Sheets från Morgan Stanleys tillgångskorsande strategiteam liknar 2021 vid 2010 som efterföljde ett år av en hemsk recession och aggressiv respons inom politiken. Trots en hög volatilitet det året innebar det en 15-procentig uppgång för globala aktier.