Nedgång för investeringarna i tredje kvartalet

SCB:s investeringsenkät bland företagen visar en nedgång med 5,2 miljarder kronor, motsvarande 6%, i tredje kvartalet jämfört med motsvarande period i fjol.
Totalt uppgick företagens investeringar under tredje kvartalet till 75,3 miljarder, vilket innebär en minskning med 7,7 miljarder kronor eller 9% jämfört med andra kvartalet i år.

Branschgrupp Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 3 2020 Investeringar i mdkr i löpande priser utfall kvartal 3 2019 Procentuell förändring mellan kvartal 3 2020 och kvartal 3 2019
Industri 16 254 14 792 10
Energi, vatten och avlopp 11 080 12 048 ‑8
Byggverksamhet 2 281 2 277 0
Handel 3 769 3 951 ‑5
Transport och magasinering 4 606 5 146 ‑10
InfoKom-företag exkl. Film, radio och TV 3 145 3 373 ‑7
Banker och försäkringsbolag 860 892 ‑4
Fastighetsbolag 29 833 34 437 ‑13
Företagstjänster 3 453 3 551 ‑3
Totalt 75 281 80 467 ‑6