Nordea tror inte att Riksbanken förlänger uppköpsprogrammet

Nordea räknar inte med någon förlängning av Riksbankens befintliga uppköpsprogram på 200 miljarder kronor bortom första halvåret 2021. Det uppges inför den penningpolitiska rapporten den 26 november.
Enligt Nordea kan Riksbanken eventuellt precisera fördelningen av beloppet på tillgångsslag, något som hittills inte gjorts.

Annars tror sig Nordea veta varför Riksbanken avvaktar med detaljer kring uppköpsprogrammet och det är på grund av ECB.

”Den europeiska centralbanken har nämligen ett intressant penningpolitiskt möte den 10 december. Då väntas ECB leverera ett fyrverkeri av åtgärder. Hur kraftfulla raketer som avfyras är osäkert. ECB har utryckt en oro för eurons styrka och åtgärderna har potentialen att skaka om växelkurserna”.

För Sverige innebär detta en starkare växelkurs vilket trycker ned inflationen och skapar bekymmer åt Riksbanken.

”Om Riksbanken i stora drag behåller penningpolitiken oförändrad kan kronan appreciera snabbt. Den första försvarslinjen mot en starkare krona är uppköpsprogrammen. En sänkning av reporäntan kan inte uteslutas helt, men det sker i så fall under nästa år”, skriver Nordea.    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här