Nordnet startar egna fondbolaget Nordnet Fonder

Nordnet ansöker till Finansinspektionen om att driva fondverksamhet. Fonderna som ska förvaltas av fondbolaget kommer att vara inriktade mot breda tillgångsslag och långsiktigt sparande.
Nordnet
Foto: Janerik Henriksson/TT

Det nya fondbolaget Nordnet Fonder AB kommer att vara ett helägt dotterbolag till Nordnet Bank, skriver banken i ett pressmeddelande. Verksamheten planeras att påbörjas under våren 2022, då handläggningstiden hos Finansinspektionen är cirka sex månader.

Nordnet Fonder ska dels lansera egna fonder. Dels ska de ta över ansvaret för de fonder som förvaltas av Öhman under Nordnets namn. Fonderna kommer att vara inriktade mot breda tillgångsslag och långsiktigt sparande.

Finansinspektionen kräver bruttosoliditetsgrad på 3,9% i Nordnet

”Fonder är ett prioriterat område för Nordnet, och att starta eget fondbolag är ett naturligt nästa steg i vår strategi för affärsområdet. Vi har idag drygt 25 miljarder i sparkapital i fonder som distribueras under Nordnets namn, genom förvaltarsamarbeten med externa partners. Framöver vill vi ta större kontroll över fondaffären och ge oss själva större flexibilitet att skapa ännu fler intressanta och prisvärda sparprodukter”, säger Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Carl Fredrik Lagerholm, som närmst kommer närmast från Danske Bank, har utsetts till VD för Nordnet Fonder.