Ny EU-lag kan leda till fler gruvor i Sverige – och jackpott för Boliden

EU vill bli mindre beroende av Kina och har nu klubbat igenom en ny lag som kan leda till fler gruvtillstånd i Sverige. ”Det skulle kunna innebära att fler projekt i Sverige får tillstånd på kortare tid”, säger Erika Ingvald, enhetschef på SGU. Börsjätten Boliden hoppas att det öppnar för en jättesatsning på kopparbrytning i Älvsbyn.
Ny EU-lag kan leda till fler gruvor i Sverige – och jackpott för Boliden - Boliden-gruvor
Foto: Boliden

Svensk gruvindustri med Boliden i spetsen backas nu upp av ny lagstiftning i EU där unionen sätter blåslampan på Sverige och andra medlemsstater att öka brytningen av strategiska metaller och råvaror nödvändiga för den gröna omställningen. Detta sedan EU-parlamentet och kommissionen enats om innehållet i Critical Raw Materials Act, CRMA.

Efter formella godkännanden i parlamentet och rådet väntas beslutet träda i kraft som en direktverkande förordning för alla EU-länder under våren nästa år. 

Den nya lagen syftar till att göra EU mindre beroende av omvärlden – läs Kina – för ett trettiotal strategiska metaller som litium, grafit, kobolt, vanadin och sällsynta jordartsmetaller. Alla nödvändiga för omställningen till ett fossilfritt samhälle och centrala för bland annat elbilsbatterier, solceller och vindturbiner.

Stoppas av svenska byråkratin

Kina är den största producenten för flertalet av metallerna på EU:s lista. Kinas strategi att successivt införa exportbegränsningar på dessa metaller, nu senast på grafit, har påskyndat lagstiftningsprocessen i EU. 

I den svenska berggrunden finns stora tillgångar av flera av dessa strategiska metaller. I Häggån finns en stor fyndighet av vanadin, i Nunasvaara/Vittangi finns Europas största fyndighet av grafit och i Kiskamavaraa finns en stor fyndighet av kobolt. Alla sitter fast i den svenska byråkratin. I Norra Kärr vid Vättern finns också en av världens största kända tillgångar av sällsynta jordartsmetaller där Kina har 90% av världsmarknaden och 100% av EU:s konsumtion. 

Ingen ny gruva på 13 år

Den svenska tillståndsprocessen för att få bryta dessa är närmast oändlig, inte en enda ny gruva har startats på 13 år. Dock ska en mindre guldgruva öppnas efter sommaren om allt går planenligt. First North-bolaget Leading Edge Materials äger Norra Kärr. Där har tillståndsprocessen pågått i över tio år. Den nya EU-lagen riktar sig därför mycket mot Sverige när den sätter ett maxtak för tillståndsprocessen på två år och tre månader. 

”Det skulle kunna innebära att fler projekt i Sverige får tillstånd på kortare tid”, förklarar Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring på Sveriges geologiska undersökning, SGU, i Uppsala.

Erika Ingvald, enhetschef för mineralinformation och gruvnäring på SGU.
Foto: SGU

”Men maxtiden på 27 månader innebär före eventuella överklaganden”, tillägger hon. 

”Den nya lagen öppnar också för den som söker tillstånd att anmäla till kommissionen att det är ett strategiskt projekt och därmed kunna få uppbackning från EU. Så jag tror att till exempel projektet i Norra Kärr skulle kunna gå framåt”, säger Erika Ingvald till Affärsvärlden. 

Hjälper Boliden i Älvsbyn?

EU:s nya metallag skulle också kunna bli av stor betydelse för Bolidens projekt att öppna en ny stor kopparbrytning i Laver i Älvsbyn. 2021 avslog regeringen Bolidens ansökan om ett dagbrott i Laver – en investering på cirka 20 miljarder som skulle öka Bolidens kopparproduktion med runt 40%.

Klas Nilsson, kommunikationsdirektör på Boliden. Foto: Boliden

Koppar är med på EU:s lista över strategiska råvaror och Laver skulle svara för cirka 10% av Europas kopparproduktion.

”Vi har inlett en ny ansökningsprocess för brytning i Laver och välkomnar naturligtvis allt stöd vi kan från EU och Sverige i det arbetet”, säger Bolidens kommunikationsdirektör Klas Nilsson till Affärsvärlden. 

Critical Raw Materials Act syftar till att 2030 göra EU självförsörjande på utvinning av kritiska och strategiska metaller och råvaror till 10%, mot bara 3% i dag, och kunna förädla 40% av sitt behov av dessa och att återvinna 25% av den årliga förbrukningen.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.