Odd Molly minskade rörelseförlusten

Modebolaget Odd Molly redovisar minskande omsättning under andra kvartalet jämfört med samma period året innan. Bolaget rapporterar minskad rörelseförlust.
Foto: Fredrik Persson /TT
Omsättningen sjönk 39,9 procent till 37,7 miljoner kronor (62,7).

Rörelseresultatet blev -9,3 miljoner kronor (-17,9).

Resultatet före skatt var -11,0 miljoner kronor (-19,1).

Resultatet efter skatt blev -11,2 miljoner kronor (-19,2).

Resultat per aktie hamnade på -0,30 kronor (-2,12).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 11,0 miljoner kronor (4,0).

“Trots den lägre försäljningen förbättrades rörelseresultatet med 8,6 miljoner kronor till
-9,3 miljoner kronor till följd av högre bruttovinstmarginal och fortsatta kostnadsbesparingar. Lagernivån fortsatte att minska”, säger vd Jennie Högstedt Björk i en kommentar.

Hon säger också att bolaget har som ambition att öka närvaron som fastighetsaktör.

Odd Molly, Mkr Q2-2020 Q2-2019 Förändring
Nettoomsättning 37,7 62,7 -39,9%
Rörelseresultat -9,3 -17,9
Resultat före skatt -11,0 -19,1
Nettoresultat -11,2 -19,2
Resultat per aktie, kronor -0,30 -2,12
Kassaflöde från löpande verksamhet 11,0 4,0 175,0%
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här