OECD: Den största faran mot ekonomin sedan finanskrisen

Coronavirusets utbrott, som har redan lett till betydande mänskligt lidande och stora ekonomiska störningar, får OECD att dra ned sin globala tillväxtprognos i år. Tillväxtutsikterna är dessutom mycket osäkra.

“Coronaviruset innebär den största faran mot den globala ekonomin sedan finanskrisen”, skriver OECD i ett pressmeddelande angående sin interimsprognos på måndagen.

“Produktionsneddragningar i Kina känns världen över, vilket återspeglar den avgörande och ökande rollen som Kina har i globala värdekedjor, resor och råvarumarknader. Liknande utbrott i andra ekonomier har liknande effekter, om än i mindre skala”, skriver de.

De påpekar att till skillnad från liknande händelser tidigare, som Sars under 2003, är den globala ekonomin i dag mycket mer sammanflätad och Kina spelar en mycket större roll i global produktion, handel, turism och råvarumarknader. Detta förstärker de ekonomiska bieffekterna på andra länder från de åtgärder som Kina vidtagit för att minska spridningen av coronaviruset, vilka slagit hårt mot det kinesiska näringslivet.

OECD spår nu en global tillväxt på 2,4 procent i år och 3,3 procent nästa år, där världsekonomin kan komma att krympa under det första kvartalet i år. I novemberprognosen spåddes en tillväxt på 2,9 procent i år och 3,0 procent 2021.

Denna prognos bygger på att coronaepidemin i Kina toppar nu under det första kvartalet och att utbrott i andra länder visar sig milda och begränsade. När effekterna sedan klingar av väntas en återhämtning 2021, som får hjälp av policyåtgärder i de mest drabbade länderna.

“Ett längre och mer intensivt utbrott av coronavirus som sprider sig över Asien och Stillahavsområdet, Europa och Nordamerika, skulle kunna försvaga utsikterna betydligt. I så fall skulle global tillväxt kunna sjunka till 1,5 procent 2020, halva den väntade tillväxttakten före virusutbrottet”, skriver OECD.

För Kina reviderar OECD ned prognosen markant, till en BNP-tillväxt på 4,9 procent i år, från tidigare 5,7 procent. Under 2021 väntas en återhämtning, med en tillväxt som revideras upp till 6,4 procent, när produktionen gradvis återgår till nivåerna före utbrottet.

För alla G20-länder revideras tillväxtprognoserna ned i år, särskilt för sådana som är tätt sammankopplade med Kina, som Japan, Sydkorea och Australien.

OECD uppmanar regeringar att agera snabbt och kraftfullt för att hantera coronaviruset och dess ekonomiska effekter. Det handlar bland annat om hälsoåtgärder för att förhindra infektion och spridning, liksom åtgärder för att skydda utsatta grupper och företag.

“Stödjande makroekonomiska policyåtgärder kan hjälpa till att återställa förtroendet och stötta återhämtningen i efterfrågan när virusutbrottet lättar, men kan inte kompensera de omedelbara störningarna som resulterar från påtvingade stängningar och reserestriktioner”, skriver OECD.

Skulle nedåtriskerna förverkligas och tillväxten se ut att bli mycket svagare under en längre period bedömer OECD att det mest effektiva kan vara gemensamma multinationella åtgärder som syftar till att få på plats effektiva hälsoåtgärder, minska spridning, ge stöd åt låginkomstländer och att gemensamt bedriva en mer expansiv finanspolitik.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här