Ohlsson: Gott läge i världskonjunkturen

Riksbankens bedömning är att läget både i världskonjunkturen och i Sverige är fortsatt gott, och inte på väg ner mot väldigt låg aktivitet. Det sade vice Riksbankschef Henry Ohlsson vid Deloitte och Affärsvärldens seminarium, "Vart är konjunkturen på väg?".

”Vi ser hyggliga tillväxttal historiskt”, sade han.

Det finns samtidigt osäkerheter och en sak man kan fundera över är styrkan i konjunkturen, något som man ”djupt kan bekymra sig över” är utvecklingen för handeln, med handelskrig.

”För Sverige som är en liten öppen ekonomi så är det oerhört viktigt att handeln fungerar… skulle det gå illa på det här området skulle det gå illa för Sverige. Men det är omöjligt att göra prognoser på detta i dagens läge med allt twittrande”, sade han.

Ohlsson berörde också orosmolnet som Italiens finanser utgör.

Beträffande svensk konjunktur ”kan man säga ungefär samma sak”, det blir en nedgång, men BNP-utfallet har varit starkare än väntat.

”Vi tror att 2020 inte kommer att visa lika hög tillväxt som 2019”, konstaterade han.

Ohlsson noterade att man inte längre diskuterar den höga ungdomsarbetslösheten och att läget på arbetsmarknaden är fortsatt gott. För starka grupper har vi i stort sett ingen arbetslöshet i dag, men bland utrikes födda är utmaningarna stora, sade han.

Men integrationen på arbetsmarknaden har förbättrats, framhöll han, och visade att andelen sysselsatta efter två år i Sverige har blivit fler. Även de som varit tre år i landet har blivit sysselsatta i högre utsträckning.

”Jag säger inte att problemet är löst, men när vi har haft hög aktivitet så har även situationen” för de nyanlända förbättrats, sade Ohlsson.

Han tog också upp att företagsenkäter visar att företagen tror på Riksbankens inflationsmål.

Att inflationssiffrorna ”hoppar från månad till månad” är en utmaning för Riksbanken – ”utmaningen är att skilja ut vad som är brus”.

Själv räknar han ut vad det glidande medelvärdet är på tolv månader.

”Vi har en svagt stigande trend”, sade Ohlsson.

Riksbanken bygger sin inflationsprognos på ett fortsatt högt resursutnyttjande i svensk ekonomin, framhöll han.

Riksbanken räknar vidare med att inflationen efter en tillfällig nedgång, på grund avfallande energipriser, kommer att komma tillbaka till målet.

”Vi är inte särskilt oroade över det här, utan tror att nedgången är tillfällig”, sade han.

Inflationen väntas komma tillbaka till målet även om kronan stärks.

”Vi ser också ett antal goda faktorer i svensk ekonomi som väntas bidra till att kronan blir starkare”, sade OhlssonOBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.