Ökad framtidstro hos exportföretagen

De svenska exportföretagens syn på framtiden är nu starkare än innan coronapandemin, visar Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro.
Catrin Fransson. Foto: Pressbild

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro, som väger samman företagens förväntningar kring likviditet, orderingång, finansiell situation och anställningar i Sverige, går från rekordlåga minus 35 i våras till plus 29. För ett år sedan låg index på plus 25.

”Exportnäringen har drabbats hårt av pandemin. Därför är det glädjande att företagen åter ser ljust på framtiden. Exporten står för nästan halva Sveriges BNP och det är oerhört viktigt att exportföretagen får god tillgång till finansiering för att inte bara överleva krisen, utan också ta sig starkare ur den”, säger Catrin Fransson, VD för Svensk Exportkredit (SEK), i ett pressmeddelande.

51% av de stora exportföretagen som ingår i Exportkreditbarometern räknar med en ökad orderingång under det kommande året. I våras låg andelen på rekordlåga  15%.

Vart tredje av de stora exportföretagen som ingår i Exportkreditbarometern räknar också med att öka antalet anställningar i Sverige under det kommande året. I våras räknade 8% med ett ökat antal anställda.

Drygt fyra av tio företag bedömer att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. I våras var motsvarande andel endast ett företag av tio.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.