Exportföretagen visar urstark framtidstro

Svenska exportföretag ser mycket ljust på framtiden och räknar med fortsatt stark konjunktur trots logistikstörningar, höga råvarupriser och komponentbrist. Det visar rapporten Exportkreditbarometern.
Export, exportföretag
Staplade containrar i Värtahamnen Foto: Fredrik Sandberg / TT

Svensk Exportkredits index över exportföretagens framtidstro låg för ett år sedan på 29 och är nu 46. Det är samma rekordhöga nivå som i våras. En förklaring till exportföretagens höga optimism är enligt Exportkreditbarometern en stark konjunktur i kombination med att allt fler fått vaccin och samhällen öppnar upp.

”I takt med den positiva konjunkturutvecklingen ökar företagens investeringar, inte minst i grön omställning. Den globala efterfrågan på hållbara lösningar har aldrig varit större vilket gynnar Sverige som är ett av världens mest innovativa länder”, säger Magnus Montan, VD för Svensk Exportkredit (SEK).

56% av Sveriges stora exportföretag räknar med en ökad orderingång under de kommande 12 månaderna. Optimismen om en ökad orderingång påverkar även företagens sysselsättningsplaner. Vartannat exportföretag räknar med att öka antalet anställda i Sverige det kommande året. Det är en rekordhög siffra.

Business Sweden ser högtryck i exportindustrin

Samtidigt bedömer 51% av företagen att deras finansiella situation kommer att stärkas under det närmsta året. Över hälften av företagen uppger också att deras likviditetssituation har stärkts under de senaste sex månaderna och även framåtblickande ser det ljust ut.