Ökar i vinstvarnare på 13-årslägsta

PORTFÖLJUPPDATERING Nordiska Värdeportföljen ökar i ett innehav vars nye vd vinstvarnar mitt i tilltagande börsbaisse.

Fredagskvällens förvärrade börsnedgångar plus ränteuppgångar i USA smittade av sig på måndagsbörsen i Stockholm. Breda OMXSGI index visar nu på negativ totalavkastning om -1,6 procent i år, och Nordiska Värdeportföljen har utvecklats än svagare på -2,4 procent hittills 2018. Sedan starten den 15 december är portföljens totalavkastning +4,7 procent, innebärande en ledning över index med +7 procentenheter.

Efter fredagens stängning vinstvarnade dessutom portföljinnehavet Ratos. Börsens svar blev det största endagstappet för Ratos aktiekurs hittills: -17,7 procent på måndagen.

Nordiska Värdeportföljen väljer nu att köpa ytterligare 1 850 aktier i Ratos för måndagens stängningskurs 30,58 kronor per aktie, den lägsta stängningskursen sedan augusti 2004. Köpet ökar portföljvikten i Ratos till 12 procent, eller tredje största innehav, och minskar portföljens kassandel från knappt 11 till drygt 5 procent.

 

UNDERLIGGANDE SVAGHET MEN ÄVEN STRUKTURGREPP OCH REDOVISNINGSEFFEKT

Ratos vinstvarningsbesked bör brytas ned i dess beståndsdelar för att förstå vad det egentligen innebär för de långsiktiga aktieutsikterna i familjen Söderbergs private equity-konglomerat.

Det klart negativa beskedet är att Ratos-portföljen, med 14 innehav, som helhet tappat hela 40 procent av det löpande rörelseresultatet (ebita) och 10 procent av intäkterna i fjärde kvartalet, jämfört med samma kvartal 2016.

Därtill har innehavet Diab, en underleverantör av kompositmaterial till bland annat vindkraftsvingar, behövt ett nytt investeringstillskott om 130 miljoner kronor från Ratos. När Diabs bokförda värde samtidigt skrivs ned (mer om det nedan) och innehavet redan gått svagt under de första nio månaderna av 2017 är det en helt klart defensiv åtgärd, och kortsiktigt en negativ signal kring Diab.

Ovanstående besked vittnar om fortsatta underpresterare på sina håll i Ratos-portföljen. Det vittnar möjligen också om begynnande konjunktursvaghet, eftersom en knapp tredjedel av portföljens omsättning är tydligt exponerad mot industri och en fjärdedel  mot bygg.

Vad som bör hållas i bakhuvudet är dock att Ratos nyss bytt vd. Den förre vd:n Magnus Agervald blev inte långvarig då familjen Söderberg visade sig föredra hans ordförande Jonas Wiström, som fick tillträda vd-stolen så sent som i december. Wiström är mest känd för sina år som vd för det förvärvsdrivna teknikkonsultbygget ÅF.

Det skulle långt ifrån förvåna börsredaktionen om åtminstone delar av Ratos 40 procentiga ebita-tapp i fjärde kvartalet beror på att Wiström beslutat att snabba på de ständigt pågående omstruktureringsgreppen kring portföljens underpresterare. Vid bokslutet den 16 februari får vi facit.

Vad gäller vinstvarningens nedskrivningar av Ratos bokförda egenkapital – 350 miljoner kronor för butiksinredningsinnehavet HL Display samt 200 miljoner för Diab – så är de psykologiskt jobbiga för redan pressade Ratos-ägare. De minskar det redovisade nettoresultat som många ställer i relation till utdelningen. Med det sagt så är det feltänkt att dra större växlar på nedskrivningar i fallet Ratos.

Ratos bokförda egenkapital i de olika onoterade innehaven redovisas nämligen utifrån justerade anskaffningsvärden. Den stora skevheten här är att dessa bokföringsvärden löpande ska nedskrivningsprövas om deras värde bedöms ha minskat, men att de aldrig skrivs upp om motsvarande marknadsvärde bedöms ha ökat. Ju längre ett högpresterande innehav får ligga kvar i Ratos portfölj, desto större blir det ”dolda” övervärdet mot innehavets marknadsvärde utanför Ratos. Den dag innehavet säljs visar sig det dolda värdet, medan försämringar på kort till medellång sikt håller nere Ratos bokförda nettoresultat och egenkapital löpande.

Att Ratos styrelse redan nu offentliggjorde att utdelningsförslaget för 2017 blir oförändrade 2 kronor per aktie var det minsta som kunde förväntas gentemot de väldigt prövade minoritetsägarna.

Ratos är ett fortsatt lovande turnaround-case. Efter nedskrivningar ligger det bokförda egenkapitalet på runt 30 kronor per stamaktie. Aktien handlas nära det och substansrabatten mot marknadsvärdet på portföljen är nu betydande.

Antas 12 procents egenkapitalavkastning och ett avkastningskrav på 7,5 procent så kan Ratos värderas till närmare 50 kronor.

RAPPORTERNA VÄLLER IN

Kort om de senast avklarade boksluten:

  • Telenors kvartalstutfall var som väntat stabilt (rapportpresentation). Det mest intressanta beskedet skrev vi om redan inför den norska telekomoperatörens rapport: Telenor har mottagit budintresse på dess mobilverksamheter i Central-/Östeuropa.
  • Europris var däremot en besvikelse (rapportpresentation). Norges motsvarighet till ÖoB, fast med mer dominerande marknadsposition, underpresterade på den kortsiktigt viktigaste parametern jämförbar försäljning. Medan marknaden här växte +0,5 procent i fjärde kvartalet kom Europris in på -0,1 procent. Osäkerhet kring marknaden pressar nu värderingen mot låga 10 gånger ett relativt konjunkturokänsligt rörelseresultat.

Denna veckas rapporthändelser inkluderar Itab och Pandora i morgon, tisdag, Bredband2 på onsdagen, Millicom torsdag samt Spectrum på fredag.

ANNALKANDE FYNDLÄGEN?

Nordiska Värdeportföljen har varit i stort sett fullinvesterad från start. Om vi nu ser starten på en längre nedgångsfas i börserna ska portföljen överväga systematiska omplaceringar, men bara om andra aktier blir uppenbart mer attraktivt värderade än de som redan finns i portföljen.

Nordiska Värdeportföljen 2018-02-05.PNGNordiska Värdeportföljen 2018-02-05 

 

Missa inga uppdateringar från Affärsvärlden Analys+. Följ oss på Twitter: @AFV_analysplus

Har du frågor eller synpunkter rörande tjänsten? Maila oss på: analysplus@affarsvarlden.se

    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här