Ola Serneke lämnar som VD för Serneke Group

Ola Serneke har, efter samtal med styrelsen, beslutat att lämna rollen som VD och koncernchef för Serneke Group.
Ola Serneke. Foto: Serneke

Ola Serneke lämnar även bolagets styrelse, men fortsätter som ansvarig för bolagets större projekt inom stadsutveckling i sin roll som VD för Serneke Invest, meddelar bolaget i ett pressmeddelande.

Detta sker med omedelbar verkan.

Enligt bolaget beror detta på Ola Sernekes aktivitet i Avanzas diskussionsforum på internet under pseudonym. Den externa oberoende granskningen av inläggen visar att inget brott mot reglementen har skett men att agerandet är uttryck för dåligt omdöme.

”Denna lösning tror jag är den riktiga vägen framåt. Jag är medveten om att jag handlat på ett sätt som påverkat mångas syn på mig och vårt bolag negativt. Jag har i det här avseendet inte levt upp till den värdegrund som är så viktig för bolaget, och jag har brustit i att vara en bra förebild. Med denna förändring kommer jag att ha ett mer fokuserat uppdrag där jag kan använda mina styrkor för att fortsätta skapa värde för både samhället, bolaget och aktieägare”, säger Ola Serneke.

”Även om granskningen visar att Ola inte begått några lagöverträdelser så har hans agerande påverkat förtroendet för bolaget och honom själv negativt. Med de utmaningar bolaget står inför medför förändringen att vi nu kan fortsätta fokusera på att utveckla ett starkare bolag, där lönsamhet och stabilitet är prioriterade områden”, säger Jan C Johansson, styrelseordförande i Serneke Group, i pressmeddelandet.

Michael Berglin, för närvarande vice VD i Serneke Group, blir tillförordnad VD och koncernchef.