Oväntat högt bostadsbyggande under året

Bostadsbyggandet har gått oväntat starkt under året och till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin.

Tvärtemot vårens dystra prognoser har bostadsmarknaden under året utvecklats starkt och Boverket räknar i sin nya prognos med att bostadsmarknaden rider ut även vinterns pandemivåg.

Bostadsbyggandet har också under året har överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I den nya prognosen förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021.

”Det är ett osäkert läge vi befinner oss i. Det är glädjande att bostadsbyggandet har gått mycket bättre än förväntat i år och att vi på många ställen i landet bygger i högre takt än befolkningstillväxten. Det krävs nu en uthållighet i bostadsbyggandet för att det underskott på bostäder som har byggts upp under lång tid ska fortsätta minska”, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket, i ett pressmeddelande.

Prognos för antal påbörjade bostäder, December 2020 2019 2020p 2021p
   Nybyggnad
        Flerbostadshus 37 700 41 00 38 800
           Bostadsrätt 14 000 13 500 14 300
           Hyresrätt 23 300 27 000 24 000
           Äganderätt 400 500 500
    Småhus 10 700 10 500 11 200
Total nybyggnad 48 400 51 500 50 000
Nettotillskott genom ombyggnad 3 200 2 500 2 500
Totalt påbörjade bostäder 51 600 54 000 52 500
Källa: Boverket

Antalet påbörjade hyresrätter i flerbostadshus ökade under året med drygt 20% medan antalet påbörjade bostadsrätter i flerbostadshus och bostäder i småhus har varit stabilt totalt sett. Dock finns stora skillnader i landet.

”Den höga byggtakten för hyreshus kan innebära en risk på sikt, i första hand vad gäller uthålligheten i efterfrågan i mindre attraktiva lägen”, säger Hans-Åke Palmgren, nationalekonom på Boverket.

Boverkets beräkning över hur många bostäder som behöver byggas för att möta befolkningsutvecklingen i Sverige visar att tillskottet av bostäder i större delen av landet nu går i takt med, eller överstiger, befolkningsökningen. Dock finns det ännu ett stort underskott då det tidigare år inte byggts tillräckligt många bostäder som har behövts.