Poolia ökar rejält i tredje kvartalet

Bemanningsbolaget Poolia redovisar ökande omsättning och resultat under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan.
”Under det tredje kvartalet 2021 har vårt marknadsläge förbättrats och inom både Poolia och Uniflex arbetar vi proaktivt mot marknaden och har under året ytterligare stärkt oss inom våra utvalda specialistområden”, kommenterar vd Jan Bengtsson.

Han uppger att kvartalet har präglats av stark tillväxt för både Poolia och Uniflex.
Omsättningen steg 35,7% till 464 miljoner kronor (342).

Rörelseresultatet blev 26,7 miljoner kronor (5,4), med en rörelsemarginal på 5,8% (1,6).

Resultatet före skatt var 26,6 miljoner kronor (4,8).

Resultatet efter skatt blev 21,3 miljoner kronor (3,2), en ökning med 565,6% mot föregående år.

Resultat per aktie hamnade på 0,46 kronor (0,07), vilket innebär en ökning med 557,1% mot föregående år.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 14,3 miljoner kronor (-12,4).

”Poolia är väl positionerat för en växande marknad där vårt mål är att fortsätta att ta marknadsandelar. Vi har påbörjat vår tillväxtresa och vi har en stark balansräkning samt en god
kassa. Vi har goda kundrelationer och lyckas möta nya kundbehov, och framförallt har vi en mycket kompetent och engagerad personalstyrka. Vi har även börjat kartlägga nya
satsningsområden och kommer under närmsta året att satsa på att växa både organiskt och via förvärv”, skriver Poolia-chefen i sitt VD-ord.

Poolia, Mkr Q3-2021 Q3-2020 Förändring
Nettoomsättning 464 342 35,7%
Rörelseresultat 26,7 5,4 394,4%
Rörelsemarginal 5,8% 1,6%
Resultat före skatt 26,6 4,8 454,2%
Nettoresultat 21,3 3,2 565,6%
Resultat per aktie, kronor 0,46 0,07 557,1%
Kassaflöde från löpande verksamhet 14,3 -12,4