QBNK ökar omsättningen

Teknikbolaget QBNK redovisar ökande omsättning under första kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet försämrades något.
Foto: Chris Cross
Omsättningen steg 25,7% mtill 9,3 miljoner kronor (7,4). Totala återkommande abonnemangsintäkter uppgår till cirka 6,3 miljoner kronor, upp 6% jämfört med motsvarande period i fjol. De månatliga abonnemangsintäkterna vid utgången av perioden uppgår till 2,1 miljoner kronor.

Ebitda-resultat blev 0,1 miljoner kronor (0,4), med en ebitda-marginal på 1,1% (5,4).

Rörelseresultatet blev -0,1 miljoner kronor (0,3). Resultatet före skatt var -0,1 miljoner kronor (0,3). Resultatet efter skatt blev -0,1 miljoner kronor (0,2).

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 2,6 miljoner kronor (1,2).

QBNK gör en satsning på att kunna interagera med kringliggande system.

”DAM är vidare del av ett större ekosystem av system och lösningar och det är därför viktigt att kunna samverka och interagera med kringliggande system och bolag i ekosystemet. Vi har därför under Q1 2021 börjat att arbeta med kostnadseffektiva off-shore resurser/partners som kan leverera just kundunika integrationer och andra kundbehov/anpassningar utanför QBNKs kärnprodukt vilket också möjliggör för våra egna utvecklingsresurser att i en högre grad fokusera på utveckling av QBNKs kärnprodukt”, skriver VD Jacob Philipson. Rapporten är den första för honom som vd.

”Jag ser en stor potential i QBNK och DAM marknaden (marknaden är stor, den växer och vi har en bra position). Jag är en sälj- och produktdriven person och för mig börjar det alltid med att bygga produkten och att ställa frågan till vem/vad man riktar sig. Ovanpå och efter det kommer sedan marknad, sälj, leverans och sist men inte minst pågående utbildning och support till existerande kunder”, fortsätter han.

QBNK, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 9,3 7,4 25,7%
EBITDA 0,1 0,4 -75,0%
EBITDA-marginal 1,1% 5,4%
Rörelseresultat -0,1 0,3
Rörelsemarginal 4,1%
Resultat före skatt -0,1 0,3
Nettoresultat -0,1 0,2
Kassaflöde från löpande verksamhet 2,6 1,2 116,7%