Ratos rapporterar lägre intäkter men högre resultat

Investmentbolaget Ratos redovisar lägre intäkter i första kvartalet 2021 jämfört med samma period året innan. Rörelseresultatet visade en vändning till vinst.
Jonas Wiström, Ratos.
Ratos VDJonas Wiström.
Nettoomsättningen sjönk 5,8% till 4 432 miljoner kronor (4 705).

Rörelseresultatet blev 154 miljoner kronor (-14), med en rörelsemarginal på 3,5% .

Resultatet före skatt var 67 miljoner kronor (-127).

Resultatet efter skatt blev 1 733 miljoner kronor (-113). Motsvarande result från den kvarvarande verksamheten är 36 miljoner kronor (-124).

Resultat per aktie hamnade på 5,27 kronor (-0,38).

Utveckling Ratos bolagsgrupp, justerat för Ratos ägarandelar, innebar att nettoomsättningen sjönk till 4 666 miljoner kronor (5 588), främst beroende på avyttringen av Bisnode. Ebita-resultatet ökade till 173 miljoner kronor (108).

”Under det första kvartalet, som är säsongsmässigt litet, ökade bolagsgruppens ebita med 61%. Detta trots att Bisnode, som representerade 54% av resultatet i det första kvartalet 2020, inte ingår i bolagsgruppen detta kvartal. Samtidigt har lönsamheten förbättrats. Pandemin påverkade kvartalet med minskad försäljning som följd. Trots det har samtliga bolag med undantag för Diab och Hent, förbättrat eller starkt förbättrat sina resultat. I kvartalet slutfördes två bolagsförsäljningar och två bolagsförvärv. Efter periodens utgång genomfördes ytterligare ett förvärv”, skriver Ratos i delårsrapporten.

2Sammantaget är jag nöjd med starten på året; vårt arbete med att utveckla våra bolag fortsätter att ge resultat samtidigt som vi ökar vår aktivitet på förvärvssidan. Detta tillsammans med våra starka finanser gör att vi står väl rustade för vår fortsatta resa mot en ledande bolagsgrupp”, kommenterar Jonas Wiström, VD och koncernchef i Ratos. Han konstaterar att det första kvartalet blev det sjunde kvartalet i rad med stark ebita-tillväxt.

Ratos, Mkr Q1-2021 Q1-2020 Förändring
Nettoomsättning 4 432 4 705 -5,8%
Rörelseresultat 154 -14
Rörelsemarginal 3,5%
Resultat före skatt 67 -127
Nettoresultat 1 733 -113
Resultat per aktie, kronor 5,27 -0,38