Regeringen ger klartecken för utökat kärnavfallslager

Regeringen ger klartecken för mellanlagret i Oskarshamn, Clab, att ta emot mer utbränt kärnbränsle och radioaktivt avfall. Det uppger miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) för TT.
Per Bolund
Miljö- och klimatminister Per Bolund. Foto: Erik Simander/TT
Ett beslut om slutförvar dröjer dock.

”Regeringen har idag beslutat att tillåta en kapacitetsökning i Clab. Det är för att vi då kan undvika hotet att kärnkraften får stänga ner 2024”, säger Bolund till TT.

”Den risken har vi nu avvärjt”, tillägger han.

Beslutet kommer sedan kärnkraftsägarna, däribland statliga Vattenfall som driver reaktorer i Ringhals och Forsmark, varnat för att mellanlagret sett till det nuvarande tillståndet kan vara fullt framemot 2024. Svensk kärnbränslehantering, SKB, ansökte för flera år sedan om att få tillstånd att ta emot upp till 11 000 ton, det nuvarande tillståndet gäller för högst 8 000 ton.

Beslutet innebär också att regeringen fullföljer sitt förslag från i somras om att dela upp en tidigare sammanhållen ansökan för mellanlager, inkapslingsanläggning och slutförvar, något som fått kritik från branschen, flera myndigheter och Oskarshamns kommun.

”Vi arbetar prioriterat vidare med den, men det är min bedömning att det kommer att ta ytterligare månader innan vi har ett tillräckligt underlag”, säger Per Bolund om slutförvarsfrågan.