Riksbanken: Går inte att utesluta negativ ränta

Konjunkturen har visat tecken på att stabiliseras, men samtidigt har det nya coronaviruset bidragit till osäkerhet. Det noterades vid Riksbankens penningpolitiska möte den 11 februari, enligt en sammanfattning av protokollet i ett pressmeddelande.

Den ovanligt milda vintern och lägre oljepriser håller nere inflationen 2020. Flera ledamöter ansåg att det finns goda skäl att betrakta nedgången i energipriser som tillfällig.

Ledamöterna konstaterade vidare att givet det låga ränteläget globalt och den osäkerhet som finns kring konjunktur- och inflationsutvecklingen är det lämpligt att ha en fortsatt låg styrränta även i Sverige.

”Direktionen betonade att penningpolitiken kommer att fortsätta att anpassas om förutsättningarna förändras. Flera ledamöter menade dock att positiva inflationsöverraskningar inte nödvändigtvis skulle behöva innebära att räntan höjs tidigare än i Riksbankens prognos”, stod det i protokollet.

Ledamöterna konstaterade vidare att man har fortsatt god beredskap att agera i händelse av ekonomisk kris.

”Givet det låga ränteläget i omvärlden går det inte att utesluta att reporäntan även i framtiden kan komma att bli negativ men flera ledamöter betonade även möjligheten att på olika sätt använda Riksbankens balansräkning i detta sammanhang”, står det i protokollet.

Ledamöterna poängterade också att vilka penningpolitiska verktyg som är lämpliga även beror på orsaken till en nedgång samt hur andra politikområden agerar.

”Att återigen sänka reporäntan under noll är möjligt – det är viktigt att noll inte ses som en nedre gräns. Det finns dock en funktionell nedre gräns för hur negativ reporäntan kan vara innan transmissionsmekanismen försämras”, sade vice riksbankschefen Anna Breman.

”Jag anser därför att vi bör vara försiktiga med att återinföra negativ styrränta och att effekterna av detta behöver vägas mot för- och nackdelar med utökade obligationsköp och andra penningpolitiska verktyg”, fortsatte hon.

Dela:

Kommentera artikeln

I samarbete med Ifrågasätt Media Sverige AB (”Ifrågasätt”) erbjuder Afv möjlighet för läsare att kommentera artiklar. Det är alltså Ifrågasätt som driver och ansvarar för kommentarsfunktionen. Afv granskar inte kommentarerna i förväg och kommentarerna omfattas inte av Affärsvärldens utgivaransvar. Ifrågasätts användarvillkor gäller.

Grundreglerna är:

  • Håll dig till ämnet
  • Håll en respektfull god ton

Såväl Ifrågasätt som Afv har rätt att radera kommentarer som inte uppfyller villkoren.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
Annons från Trapets
Annons från AWS