Riksrevisionen: Så stort är skattebortfallet från ISK

Det förväntade skattebortfallet från sparformen investeringssparkontots (ISK) sex första år är 42 miljarder kronor, enligt Riksrevisionen.

Det framgår av en ny rapport från Riksrevisionen.

Riksrevisionen lyfter å ena sidan fram det positiva i att ISK ”på flera sätt har förenklat aktiesparandet”, bland annat genom att göra det enklare att deklarera. Fondsparande har däremot inte förenklats i samma utsträckning.

Å andra sidan indikerar Riksrevisionens grundberäkning 23 miljarder kronor i skattebortfall på realiserade placeringar för sexårsperioden 2012–2017, vilket består av skillnaden mellan vanlig kapitalvinstbeskattning och ISK kapitalvinstbefriade löpande schablonbeskattning (som sker oavsett vinst eller förlust på sparandet).

Därtill adderar Riksrevisionen en prognos om ytterligare 19 miljarder kronor i förväntat skattebortfall på ännu orealiserade kapitalvinster från periodens placeringar via ISK.

Totalt blir det 42 miljarder kronor hänförligt till perioden 2012–2017.

Jämfört med vad dåvarande regering väntade sig vid ISK:s införande år 2012 konstaterar Riksrevisionen att:

  1. Statslåneräntan, som ligger till grund för schablonbeskattningen av ISK, varit lägre än prognosticerat 2012.
  2. Avkastningen på både aktier och aktiefonder varit högre än prognosticerat, till och med ”ovanligt hög” enligt Riksrevisionen.
  3. Nettoinflödet till ISK varit större än förväntat då sparformen blivit ”mycket populär” och lockat nära 2,2 miljoner sparare.

– De stora summorna förklaras av aktiemarknadens starka utveckling. Om aktiemarknaden hade utvecklats svagare skulle resultaten sett annorlunda ut, uppger riksrevisor Ingvar Mattson i rapportens pressmeddelande.

Riksrevisionen rekommenderar nu regeringen att ”återkommande informera” riksdagen om de skatteeffekterna av ISK.

Vad gäller utformningen av ISK skriver Riksrevisionen att deltagande i ”vissa” nyemissioner och börsintroduktioner samt avknoppningar blivit krångligare. Dessa aspekter med aktiesparande i ISK bör regeringen se över möjligheterna att förenkla, skriver Riksrevisionen.

Riksrevisionens mer generella råd vid en eventuell skattereform är att deklarationen av konventionellt beskattade aktier förenklas, att konsekvenserna av olika beskattningsprinciper allsidigt belyses samt att avvikelser från skattemässig neutralitet mellan olika sparformer tydligt motiveras.OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.