Rottneros rörelseresultat sjönk

Massaproducenten Rottneros redovisar minskande omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelsevinsten minskade.
.
Omsättningen sjönk 17,7% till 508 miljoner kronor (617), i linje med de sjunkande marknadspriserna och något lägre försäljningsvolym.

Rörelseresultatet blev 4 miljoner kronor (54), med en rörelsemarginal på 0,8% (8,8).

Pandemin och marknadsläget påverkat resultatet starkt, uppger bolaget i en kommentar.

Resultatet före skatt var -1 miljoner kronor (49).

Resultatet efter skatt blev -1 miljoner kronor (38).

Resultat per aktie hamnade på -0,01 kronor (0,25).

Produktionen uppgick till 110,3 (100,3) tusen ton, vilket är nytt rekord för ett enskilt kvartal. Försäljningsvolymen minskade något till 106,9 (110,8) tusen ton.

Kassaflödet från löpande verksamhet uppgick till 55 miljoner kronor (89).

Coronapandemin har inte påverkat produktionen negativt, men massamarknaden präglas av stor osäkerhet och minskad efterfrågan. Åtgärder har vidtagits för att minimera risken för smittspridning i koncernens anläggningar, uppger bolaget.

Rottneros, Mkr Q3-2020 Q3-2019 Förändring
Nettoomsättning 508 617 -17,7%
Rörelseresultat 4 54 -92,6%
Rörelsemarginal 0,8% 8,8%
Resultat före skatt -1 49
Nettoresultat -1 38
Resultat per aktie, kronor -0,01 0,25
Kassaflöde från löpande verksamhet 55 89 -38,2%


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här