Så påverkades den statliga bolagsportföljen av pandemin

Omsättningen för den statliga bolagsportföljen minskade under 2020. Samtidigt återhämtade sig det underliggande resultatet under det andra halvåret.
Näringsminister Ibrahim Baylan
Näringsminister Ibrahim Baylan (S). Foto: Regeringskansliet / Handout

Nettoomsättningen för den statliga bolagsportföljen minskade med 2,3% under perioden januari–december 2020 och uppgick till 362,9 miljarder kronor. Det skriver Näringsdepartementet i ett pressmeddelande.

Resultatet efter skatt minskade till 28,8 miljarder kronor. Det underliggande resultatet återhämtade sig dock under det andra halvåret efter en större nedgång under det första halvåret.

Framför allt förklaras det minskade resultatet av minskat resultat i Telia Company och Vattenfall.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav minskade med 12,3% till 57,7 miljarder kronor.

”År 2020 blev ett mycket annorlunda år för den statliga bolagsportföljen, liksom för privatägda bolag. Den pågående pandemin har kommit att påverka alla men på olika sätt. Läget är fortsatt ansträngt för vissa bolag med statligt ägande men jag är glad att vi, efter ett tufft första halvår, kunde urskilja en normalisering i portföljen under det andra halvåret. Det är också positivt att utdelningarna till statskassan trots dessa speciella tider uppgår till drygt 21 miljarder kronor”, säger näringsminister Ibrahim Baylan.

Utdelningarna från den statliga bolagsportföljen för verksamhetsåret 2020 förväntas dock bli högre än under fjolåret. Utdelningarna förväntas uppgå till cirka 21,5 miljarder kronor, mot 18,7 miljarder kronor 2019.