Saniona ökar förlusten

Forskningsbolaget Saniona redovisar något högre omsättning under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Rörelseförlusten ökade.
Foto: Chris Cross
Rörelseresultatet blev -40,9 miljoner kronor (-26).

Resultatet efter skatt blev -52,7 miljoner kronor (-27,7).

Resultat per aktie hamnade på -1,24 kronor (-1,00).

Under tredje kvartalet utgjordes externa kostnader främst av utvecklingskostnader hänförliga till Tesomet. Även personalkostnaderna ökade.

VD Rami Levin skriver i en kommentar att under perioden fortsatte man omvandla Saniona till ett fullt integrerat läkemedelsbolag.

“Trots utmaningarna kopplade till den pågående covid-19 pandemin, fortsätter vårt hängivna team på Saniona att göra framsteg. Vi har anpassat oss för att effektivt kunna fortsätta vårt arbete under de nya och ständigt föränderliga riktlinjerna från hälsovårdsmyndigheter på de olika platser världen över där vi har verksamhet”, kommenterar bolagschefen.

Saniona, Mkr Q3-2020 Q3-2019
Nettoomsättning 2,2 0,3
Rörelseresultat -40,9 -26
Nettoresultat -52,7 -27,7
Resultat per aktie, kronor -1,24 -1,00


    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här