SBAB: Här finns ett massivt överskott av bostadsrätter

Nyproduktionsmarknaden är generellt sett i balans i Sverige, där efterfrågan matchar utbudet. Det syns dock skillnader mellan olika boendeformer, där byggandet av bostadsrätter nu är nära att vara mättat medan möjligheterna att bygga villor ser betydligt bättre ut. Tittar man på enskilda kommuner ser det på sina håll också långt mer dramatiskt ut, med stora överskott av nyproducerade bostadsrätter.

Det visar SBAB Booli Housing Market Index, ett nytt index som mäter balansen mellan utbud och efterfrågan på nyproduktion av bostäder.

“Totalt för Sverige ligger såväl bostadsrätter som villor och hyresrätter i ett spann som anger att det är en hyfsad balans. Tittar man från utvecklingen i slutet av 2016 och fram till i dag ser man dock en tydlig trend att det gått från att vara ett väldigt gynnsamt läge att bygga bostadsrätter till att det i dag är betydligt mindre gynnsamt. Trenden för villor har samtidigt varit den omvända. Det ser ut att finnas möjlighet att bygga fler villor”, säger SBAB:s chefekonom Robert Boije till Nyhetsbyrån Direkt.

Indexet beräknas genom att ställa utbudet av nyproduktion i relation till efterfrågan på samma ort, där efterfrågan beräknas både av hushållens köpkraft och deras flyttmönster. Indexet finns beräknat för hyresrätter, bostadsrätter och villor, ned på kommunnivå om tillräckligt dataunderlag finns.

Ett index på 0,5-1,5 betyder att marknaden för nyproduktion är i balans. Ett index över 1,5 innebär att utbudet är tydligt större än efterfrågan, medan ett index under 0,5 innebär att det byggs mindre än vad som hushållen efterfrågar.

Vad gäller index för bostadsrätter har det för hela Sverige stigit från 0,6 under det fjärde kvartalet 2016 till 1,3 i det andra kvartalet 2019. Index för villor har samtidigt sjunkit från 0,9 till 0,8. Även marknaden för hyresrätter ser mer mättad ut, med ett index på 1,3.

“Mer intressant blir det om man bryter ned indexet på en lägre nivå. För alla tre storstadsområden är det i stort sett balans för alla boendeformer, men även om det är balans totalt är det stora skillnader mellan olika kommuner. I Stockholm sticker till exempel Järfälla ut, med ett stort överskott på bostadsrätter, till följd av att man byggt mycket i Barkarbystaden”, säger Robert Boije.

Vad gäller andra kommuner noterar SBAB att det är ett stort överskott på nyproducerade bostadsrätter i Uppsala, där det också byggts mycket på senare år, medan det är underskott i Norrköping.

Robert Boije noterar att läget på nyproduktionsmarknaden kan förändras snabbt, där till exempel Järfälla och Uppsala gått från nära balans för några år sedan att nu ha massiva överskott av bostadsrätter.

“Ett ändrat utbud får snabbt genomslag i indexet. När man sålt av de stora överskotten kan indexet dyka igen”, säger han.

I Malmö och Göteborgs kommun har marknaden för nya bostadsrätter mättats allt mer, med ett index som stigit över 1,5. I Stockholms kommun är indexet lägre, 1,2, och visar en mer sidledes utveckling på sistone.

I Stockholmsområdet finns förutom i Järfälla även tydliga överskott av bostadsrätter i Upplands Väsby och Sollentuna, medan Lidingö har ett underskott. Överlag ser läget bättre ut för villor än för bostadsrätter i Stockholmsområdet, där det inte finns någon kommun där byggandet av villor är mättat.

SBAB Booli Housing Market Index har tagits fram i samarbete med analysföretaget Evidens och kommer att publiceras kvartalsvis.

“Vi har tagit fram indexet eftersom vi själva behövde bättre analys av nyproduktion i vår kreditgivning. Vi tror också att det finns en efterfrågan av andra aktörer samt för en bredare allmänhet för hur läget ser ut för nyproduktion i olika områden”, säger Robert Boije.

OBS: Ursprungsversionen av denna artikel publicerades på en äldre version av www.affarsvarlden.se. I april 2020 migrerades denna och tusentals andra artiklar över till Affärsvärldens nya sajt från en äldre sajt. I vissa fall har inte alla delar av vissa artiklar följt på med ett korrekt sätt. Det kan gälla viss formatering, tabeller eller rutor med tilläggsinfo. Om du märker att artikeln verkar sakna information får du gärna mejla till webbredaktion@affarsvarlden.se.
    Annonstorget Premium i samarbete med King Street Media Annonsera här